kabir üzerine türbe yapmak dinimize göre caiz mi

Kabir ve kabir üzerine türbe yaptırmanın hükmü nedir?
Kaybolmalarını önlemek üzere, gösteriş ve israftan uzak kalarak kabir yapılmasında dinen bir sakınca görülmemiştir. Bunun için de düzenlenecek kabrin bir iki karıştan yüksek olmaması ön görülmüştür. Mezarların başuçlarına, üzerinde ölenin kimliğini belirleyen ifadelerin yer aldığı sade bir taş ve benzeri levhaların yerleştirilmesinde sakınca görülmemiştir. Sahabilerden Osman b. Maz’ûn (r.a.) ölünce cenazesi Medine dışında gömülmüştü. Resûlullah (s.a.s.), bir kaya parçası getirilerek Osman’ın mezar yerinin belli edilmesini istemiş ve taş, mezarın başına konulunca, “Bununla, kardeşimin kabrini işaretliyorum, ailemden ölenleri bunun yanına defnedeceğim” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 63) buyurmuştur. Görüldüğü üzere kabir için yapılan bu tür işlemler bir ihtiyaca dayalı bulunmaktadır. Normal şartlarda, bir gerekçe ve ihtiyaç bulunmaksızın kabirlerin abartılı yükseklikte yapılması, üzerlerine bina veya kubbe inşa edilmesi mekruh görülmüş; kabir taşlarına kimlik bilgilerinin ötesinde aşırı övgü sözlerinin; ölümden ve kaderden şikâyet eden ifadelerin yazılması caiz görülmemiştir.
 
Üst