Bilgi Kabe ve Zemzem Suyu Hakkında Bilgi ( özet)

#1

Kabe ve Zemzem Suyu Hakkında Bilgi ( özet)

Zemzem Kâbe yakınındaki kuyudan çıkan, müslümanların büyük değer verdiği sudur. Mekke’yi önemli kılan özelliklerden biri de zemzemdir. Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin (a.s) Hz. Hacer ile bebeği Hz. İsmail (a.s.) çölün sıcağında susuz ve çaresiz kaldıkları sırada Allah (c.c.) tarafından kendilerine zemzem gönderildi.


Mekke şehrinde Mescid-i Harâm’ın ortasında bulunan Kâbe islam inanışına göre yeryüzünde yapılan ilk mâbeddir. Eskiden beri Kâbe kutsal bir yer olarak tanınıyor ve hac mevsiminde ziyaret ediliyordu. Kâbe’de Hz. İbrahim zamanından putperestliğin başlangıcına kadar yalnızca Allah’a (c.c.) ibadet ediliyordu. Zamanla Allah (c.c.) inancını kaybeden müşrikler Kâbe’yi kendi yaptıkları putlarla doldurarak onlardan medet umdular.


Hadis-i Şerif
Hz. Peygamberimiz (s.a.v.): “Allah İsmâil’in annesine rahmet eylesin; eğer suyun önünü kapatmasaydı zemzem şarıl şarıl akıp giden bir ırmak olurdu.” buyurmuştur.

Müsned, I, 347; V, 121; Buhârî, “Enbiyâ”, 9, “Müsakat”, 10.
 
Üst