k2 belgesi için gereken evraklar


k2

* Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)

* Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.

* Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü(Noter Onaylı)

* Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)

* Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.

* Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi

* Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.

* Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.

* Asgari Kapasite: 1 adet eşya taşımaya mahsus taşıt.(yaş:19 veya daha küçük model)

Asgari Kapasite Şartını Sağladıktan Sonra Geçerli Araç Muayenesi yapılmış taşıtlar Yetki Belgesine İlave Edebilir.

Yeni ücret tahsilat sistemi devreye girdiğinden dolayı yukarıda belirtilen belgeler tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüğünden bilgi alınarak ücret yatırılması gerekmektedir.

Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst