K-L Harfi ile başlayan sözler kısa

Kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz.Türk Atasözü


Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur.Alman Atasözü


Konuşmanın ilk lüzumlu unsuru, hakikat, ikincisi aklıselim, üçüncüsü hoş mizaç, dördüncüsü nüktedir. Schiller


Kan kus, kızılcık şerbeti içtim de. Türk Atasözü


Kıskançlık şüphe ile başlar.Fransız Atasözü


Kırk yaş, gençliğin ihtiyarlığı; elli yaş, ihtiyarlığın gençliğidir.Victor Hugo


Kelimeler değil, onları söyleyen ağızlar önemlidir.Baraccio


Kendimizden yüksektekilerle bir seviyede olmayı istiyorsak; yükselme yollarını aramalıyız, yükselmişleri alçaltma yollarını değil.S. Ertürk


Kaplumbağa kabuğunda : «Ne büyük sarayım var» dermiş.Türk Atasözü


Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmağa lâyık değildir.G. Grun


Kanunu yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir?Lacordaire


Kanunla ve kanuna göre baş kesmek adaletse de, kanunsuz vurulacak bir fiske bile zulümdür.S. Ertürk


Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.Türk Atasözü


Küçük vazifelerdeki ihmalkârlık, büyük kusurların işlenmesine yol açar.Mme Necker


Kaşığı herkes yapar ama, sapını ortaya getiremez.Türk Atasözü


Kalem, kılıçtan daha güçlüdür.Bulwer-Lytton


Kalemin ucu, kılıcın gücü.Türk Atasözü


Kalem, acemi avcıların elinde hedefini şaşıran bir ok da olabilir.Baraccio


Kebabı köz öldürür, yiğidi söz.Türk Atasözü


Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.ı Kipling


Kelimeleri arka arkaya getirince daima bir konuşma olacağını sanmayınız.Poincare


Kitap ruhun ilâcıdır.Japon Atasözü


Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir kırallıktır.Shakespeare


Kitaplar, beynin çocuklarıdır.Swit


Karnı açlardan çok kalbi açlara acırım.C.Şahabettin


Köpekle yatan pireyle kalkar.İspanyol Atasözü


Köpeğe gem vurma : Kendini at sanır. C.Şahabettin


Konuşma, aklın fihristidir.Seneca


Keçi derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz.Türk Atasözü


Körlerin ülkesinde, tek gözlü kıral olur.Erasmus


Kaynayan sütün koyulaştığı gibi, dostluğun amacı da kalbleri birbirine zincirlemek suretiyle bağlamaktır.Plutarque


Kusurlar hiçten doğar; ama kusurlar «hiç» değildir.Michelangelo


Kusursuz arkadaş aramak, hiç dost edinmek istememek demektir.De Sacy


Kedinin kanadı olsaydı, serçelerin adı olmazdı.Türk Atasözü


Kendi kusurlarını affetmeyen bir kimsenin bütün kusurları affedilebilir.Konfüçyus


Kendimizi unutalım. Çünkü, en büyük düşmanımız kendi nefsimizdir.Anatole France


Kuvvetli ihtiraslar eğilmeğe yahut kırılmağa mecburdur. Sahiplerini ya öldürürler yahut kendileri ölürler.Oscar Wilde


Kendine hükmedemeyen uşak kalır.Goethe


Kediyi çok sıkıştırma kaplan edersin.Türk Atasözü


Koyun sürüsü içinde kalmış küheylân, elbette anarşi unsuru olacaktır.S. Ertürk


Kim abdalca veya akıllıca bir şey düşünebilir ki, o şey evvelki zamanlarda düşünülmüş olmasın.Goethe


Kepenek altında er yatar.


Keskin kılıç kınını kesmez.


Kır atın yanında duran ya huyundan, ya tüyünden.


Kırkında saza başlayan kıyamette çalar.Türk Atasözlerinden


Karakterin büyük olmadığı yerde büyük adam yoktur.Romain Rolland


Kendi vatanından ayrılarak yabancı memleketlerinde yaşayanlar, kaynayan bir kazanın harice attığı köpükler gibi içi boş ve kıymetsiz aksamdır.V. Hügo


Kuvvetine aldanarak zayıfları hor görenin kuvveti başına belâ olur.Hint Atasözü


Kibir mahvoluşun kılavuzudur.İngiliz Atasözü


Kuvvete dayanmayan adalet âcizdir. Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir.Pascal


Kılıç zaferi; zekâ, siyasî üstünlüğü, adalet te ahlâkî muzafferiyeti sağlar.Simeon Luce


Kısas, haksızların adaletidir.Saint Augustin


Koca ekmeği meydana ekmeği, oğul ekmeği zindan ekmeği.Türk Atasözü


Korkaklığın en kötüsü insanın kendi kendine acımasıdır.M. Orel


Kendilerini beğenenler, başkalarının tuzağına aptallar kadar kolay düşerler.Florian


Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm: Çünkü dosdoğrudur!Cenap Sahabettin


Kaba ruhları tahrik eden musiki, musiki değildir. Böyle bir musikinin bulunduğu yerde güzellik ve fazilet olamaz.Çin Atasözü


Kural halini almış bir gerçek vardır : Dâhi diktatörleri daima müstebitler takip eder.Einstein


Kahraman bir adam vatanı için asla ölümden korkmaz.Bürger


Kendi vatanını tanımamak kadar ayıp var mıdır?P. Henry


Kalbimiz hepimizi vatana doğru çekiyor. Vatanınızı seviniz. Zira orası babalarımızın da vatanıdır.Schiller


Konuşanların yanında dinlemesini, dinleyenlerin yanında konuşmasını bilen olgun kişidir.Güzide Taranoğlu


Kolayı bulunmaz bir güçlük varsa, gücü kolay zannetmektir.Namık Kemal


Korkak bezirgan ne kâr eder, ne zarar.Türk Atasözü


Korkudan ölecek kadar ölümden korkmak büyük hamakattır.Namık Kemal


Kelimeler değişir, fakat itikatlar değişmez.Ziya Gökalp


Kendi kusurlarımız olmasaydı, başkalarınkine dikkat etmekten bu kadar zevk duymazdık.La Rochefoucauld


Kabahatini itiraf ederek affını iste; zira, bir suçu gizlemek o suçu iki-leştirir.Arap Atasözü


Kanaatlerinin hiç birini değiştirmeyen, hatalarının hiç birini düzeltmeyen, kusurlarına karşı tenkide tahammülü olmayan insan, bir ahmak değilse, bir despottur


Komşunun kaybını, kendi kaybın; komşunun kazancını, kendi kazancın bil.... Çin Atasözü


Kurnazlık, kendi kusurlarımızı gizlemek ve başkalarının zayıf taraflarını keşfetmek sanatıdır.Hazlitt


Körle yatan şaşı kalkar,Türk Atasözü


Kusuru zamana buluruz. Oysa kendimizdedir. Zaman da konuşacak olsa utanırız.İmam-ı Safi


Konuştan çok dinlemek lâzım geldiğini bize öğretmek için Allah, konuşmak için bir ve duymak için de iki organ vermiştir. Nâbi


Kuşkulu uyku, evin bekçisidir.Türk Atasözü


Kültür milletin canıdır. O çıkarsa «medeniyet» denilen iskelet yaşayamaz. Medeniyet, yani kalıp, ne kadar değişirse değişsin, kültür,. yani ruh, hep taze kalır. Medeniyete, kalıba, can veren, onu ayakta tutan, sonunda bu medeniyete şahsiliğini, orijinalliğini, millîliğini kazandıran yine kültürdür. Kültürden, canlı ve yaratıcı maziden kopmak, kıyamettir.İsmail Hakkı Baltacıoğlu.


Kitap da şarap gibidir. Eskidikçe değer kazanır.


L


Lâfla peynir gemisi yürümez.


Leşin bulunduğu yerde karga olur.


Leylek bile boğazına göre yutar.


Lokmayı az al, çok çiğne.Türk Atasözleri


Lisan (dil), küçük tabiî olayları tarif edebilecek kadar güçlü değildir.Charles Dickens
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst