istiklal marşının kabulü ve anlamı

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 2 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. istiklal marşımızın kabulü,
  istiklal marşının anlamı,

  12 MART 1921 İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ
  [​IMG]

  1921 yılında Şanlı Bayrağımızın ve Kahraman Türk Milletinin simgesi olacak milli bir marş yazılması için Bakanlık tarafından bir yarışma açılmış ve kazanana para ödülü verileceği açıklanmıştır.

  Ülkenin her tarafından bir çok şair, duygu ve heyecanlarını anlatan mısralarla katıldığı halde, Mehmet Âkifin bu yarışmaya katılmadığı görüldü. Sebebi sorulduğunda ise;

  Milli marş para ile yazılmaz cevabını verdi.

  Arkadaşlarının ısrarları üzerine ve kazanırsa ödül verilmemesi şartı ile yarışmaya katıldı ve hepimizin yüreğinde yer eden İstiklal Marşını yazdı.

  Türk Milletinin zaferini, yüceliğini ve bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla anlatan İstiklal Marşı, yarışmaya katılan 724 şiir arasından seçilerek zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Büyük Millet Meclisinde okundu. Bütün milletvekillerince büyük bir coşku ve heyecan içerisinde, iki defa ayakta dinlenen İstiklal Marşı, 21 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edildi. Ünlü bestecilerimizden Osman Zeki Üngör tarafından bestelendi.

  Mehmet Âkif, İstiklal Marşını Türk Milletinin eseri olarak kabul ettiği için Safahata koymamış ve Kahraman Ordumuza hediye etmiştir.

  İSTİKLAL MARŞI ANLAMI


  Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O, benim milletimin yıldızıdır, parlayacak
  O, benimdir; o, benim milletimindir ancak!


  Bu kıtada Mehmet Âkif Türk Milletine sesleniyor. Ümit ve güven içeren sözlerinde:

  Ey Milletimi Yurdumuzun düşmanlar tarafından kuşatılmış olmasına bakarak bayrağımız için endişe etme, korkma. Çünkü bu topraklar üzerindeki en son ocak sönmeden, en son Türk bu uğurda canını vermeden bayrağımıza kimse el uzatamaz.

  Rengini şehitlerimizin kanından alan ve şafaklarda bir alev gibi dalgalanan bayrağımız milletimin yıldızı ve bağımsızlık sembolüdür. Gökteki yıldıza el sürülemediği gibi, milletimizin yıldızı olan bayrağıma da düşmanlar dokunamaz. O Türk Milletinindir ve daima öyle kalacaktır.  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal,
  Kahraman ırkıma bir gül!.. Ne bu şiddet, bu celal?
  Sana olmaz, dökülen kanlarımız sonra helal.
  Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklal.


  Bu dörtlükte şair bayrağımıza sesleniyor:

  Uğruna canımı vereyim, ne olur kaşlarını çatma ey hilal kaşlı güzel bayrağım. Neden bize dargın ve azarlar gibi bakıyorsun? Seni, o nazlı nazlı dalgalandığın göklerimizden indirmelerine izin vereceğimizi mi sandın? Kahraman milletim hür yaşamak ve seni hür yaşatmak için çok kan döktü, şu anda da dökmektedir. Sen bize kaş çatarak, uğrunda yapılan bu fedakarlıkları hiçe sayarsan, dökülen kanlarımız sana helal olmaz. Doğruluk ve adalet için çalışan, Allaha inanarak ona kulluk eden. İstiklal uğruna canını veren milletimin hakkı bağımsızlıktır, hürriyettir.

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım;
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.


  Mehmet Âkif bu kıtada hürriyet kavramını işliyor. Ben kelimesi ile Türk Milletini kastediyor ve:

  Ben, yaratıldığı günden beri hür yaşamış bir milletim, bundan sonra da hür olarak yaşayacağım. Beni esir edeceğini düşünenler ancak aklını kaçırmış olanlardır. Onların bu çılgınca düşüncelerine şaşarım. Çünkü ben,Şimdiye kadar hiç esir olmadım. Hürriyeti elimden almak isteyen olursa kükremiş bir sel gibi coşar, önüme çıkan engelleri çiğner geçerim. Bu uğurda dağları parçalar, uçsuz bucaksız denizlere bire sığmam, yine taşarım.

  Garbı afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
  Medeniyyet! dediğin tek dişi kalmış canavar!


  Bu kıtada Mehmet Âkif sömürgeci, saldırgan batıya çatmakta, medeniyet adı altındaki saldırgan tutumunu kınamaktadır:

  Bat ordularının en modern silahlarla, tank ve toplarla,tıpkı çelikten bir duvar gibi üzerimize yürümesi bizim için önemli değildir.Türk Milletinin öyle bir iman gücü, şehitlik inancı vardır ki, o imanlı göğüslerin her biri bir kale gibidir. Bu imanlı göğüsler karşısında en modern silahlar etkisiz kalır, hepsi yok olur, parçalanır.

  Onların homurtuları, ulumaları da seni korkutmasın. Medeniyet maskesi takarak etrafa saldıran, zayıfları ezen ve sömüren bir canavar, bizim imanlı göğsümüze en ufak bir korku veremez. Zaten Medeniyet adı altında yapılan bu vahşiliklerden sonra onun gerçek canavar yüzü ortaya çıkmıştır. O canavarın tek dişi kalmıştır, bize asla zarar veremez.


  Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma sakın;
  Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
  Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın...
  Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.


  Bu kıtada Mehmet Âkif Türk Milletine, onun kahraman askerlerine ümit ve kararlılık aşılıyor ve:

  Arkadaş! Alçakların yurduma girmesine kesinlikle izin verme! Yurduna saldıran düşmana gövdeni siper et! Onlarla ölünceye kadar savaş! Onların utanmazca saldırılarına karşı dur! Cenab-ı Hak mutlaka sana yardım edecektir. Çünkü Allah, sabreden ve korkmadan, Hak yolunda savaşan müminlere zafer vereceğini Kuran-ı Kerimde vad etmiştir. Allahın bu yardımı belki yarın, belki yarından da kısa zamanda ortaya çıkacaktır ve düşman perişan edilecektir.


  Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı!
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı.
  Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.


  6.kıtada kutsal vatan ve vatan toprağı ele alınmakta, Mehmet Âkif gençlere, üzerinde yaşadıkları toprakların değerini ve özelliğini iyi bilmeleri gerektiğini anlatmaktadır:

  Bastığın yerleri (toprak) deyip geçme! Geçmişini iyi öğren! Çünkü bu vatan toprakları, uğruna şehit düşenlerin kefensiz olarak gömüldükleri, her karışında bir şehit kanı olan kutsal topraklardır. Sen ki; dini, vatanı uğruna canını vererek, Allah katında makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaşmış bir babanın oğlusun. Vatanına gereken değeri vermez, onu atalarının koruduğu gibi korumazsan, ataların incinir, üzülür. Bu cennet vatanı her ne pahasına olursa olsun korumalı, dünyaları da alsan bu yurdun bir karış toprağını bile vermemelisin.


  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
  Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
  Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.


  İstiklal Marşının 7.kıtasında Mehmet Âkif vatan sevgisini, vatan toprağının özelliğini ve Türk Vatanının yüceliğini, şöyle anlatmaktadır:
  Bu cennet vatan uğruna canını vermeyecek olan kim var? İşte herkes vatanı uğruna canını vermek için hazır bekliyor. Şimdiye kadar bu uğurda o kadar çok yiğit canını verdi ki: bir karış toprakta bir şehit yatmaktadır. Toprağı sıksan, şehitlerin kanı fışkıracak kadar çok şehit verilmiştir. Allah canımı, canım kadar sevdiğim şeyleri, bütün varımı, yoğumu alsın; yeter ki beni bu vatanımdan ayrı ve uzak bırakmasın.


  Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli:
  Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli;
  Bu ezanlar__ki şahadetleri dinin temeli__
  Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.


  8.kıtada Mehmet Âkif, din ve vatan uğruna şehit olanların ruhlarına tercüman olmakta, onların:

  Yüce Allahım! Ruhumun senden dileği şudur: Uğruna canımızı verdiğimiz yurdumuza düşmanlar girmesin, camilerime yabancılar el sürmesin! Bu mabetlerde okunan ezanlardaki şahadetler ki:
  Eşhedü enla ilahe illallah,
  Eşhedü enne Muhammeden resulullah
  Kelimeleri Türk Milletinin müslümanlığının ve bağımsızlığının ilk şartı ve temelidir. Hürriyet sembolü olan bu ezanlar yurdumun her köşesinde okunsun. Milletim kıyamete kadar hür yaşasın.


  O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım;
  Her cerihamda, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
  Fışkırır ruh-i mücerred gibi terden na-şım!
  O zaman yükselerek Arşa değer, belki başım.


  O zaman (camilere düşman ayağının basmadığı, ezan seslerinin yurdun her köşesinde duyulduğu zaman) yeryüzünde bir mezar taşım varsa, sevinç ve mutluluktan mezar taşım bile çoşkunlukla secdeye kapanacaktır.

  Milletimin hür olduğunu görmenin ve şehitlik makamına ermenin kıvancı ile sevinç göz yaşlarım, savaşta aldığım yaralardan boşanır. Cesedim, cisimsiz bir ruh gibi göklere çıkar ve o kadar yükselir ki, belki göğün en yüksek katı olan Arşa (Allahın yüce katına) ulaşır.


  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
  Edebiyyen sana yok, ırkıma yaok izmihlal.
  Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
  Hakkıdır, Hakka tapan, Milletimin istiklal.


  Büyük vatan şairi Mehmet Âkif İstiklal Marşının son kıtasında tekrar şanlı bayrağamıza hitap etmekte ve:

  Şanlı bayrağım! Sen de artık şafaklar gibi al renginle, göklerimde hür ve mesut olarak dalgalan. Sabah şafağının ardından görülen aydınlık gibi, Türk Milleti de bu sıkıntılı ve karanlık günlerden sonra aydınlığa kavuşacaktır. Uğruna dökülen kanlarımızın hepsi sana helal olsun.

  Artık Türk Milletinin yok olması, dağılması diye bir şey abediyyen söz konusu olamaz. Çünkü; daima hür yaşamış olan, daima tek olan Allaha inanan ve ona kulluk eden, daima vatanı uğruna çalışan ve çarpışan milletimin hürriyet ve istiklal her zaman hakkıdır.
  Alıntı​
   


Yükleniyor...