İstanbulun tarih boyunca isimleri nelerdir


İşte tarih boyunca İstanbul'a verilen isimler;Ağrandone -
Alexandre Süryaniler
Aliyona Çekler
Alma Roma Romalılar
Almus Roma -
Alyana Çekler
Anthusa Lâtinler
Antoneinia -
Antonia Antonino Caracallaya izafeten
Antonina MS.196da
Antoninia MS 196da
Âsitân Osmanlılar
Âsitâne Osmanlılar
Âsitâne-i Aliyye Osmanlılar
Âsitâne-i Devlet Osmanlılar
Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne Osmanlılar
Âsitâne-i Pâdişâhî Osmanlılar
Âsitâne-i Saadet Osmanlılar
Âsitâne-i Saadet-Âşiyan Osmanlılar
Âsitâne-i Şâh-ı Cihân Osmanlılar
Astanbul -
Astanbulin -
Atakent 1930da gerçekleşmeyen teklif!
Augusta Antononia Romalılar, 3.yy
Belde-i Mahruse -
Beldetül-Tayyibe Arablar
Bilâdi-Selâse Arablar: “Üç belde
Bizantıyye Arablar
Bizantion Bizanslılar
Bizantium Lâtinler
Bozantin -
Bulin -
Buzantion Megaralılar
Buzantiya -
Büzantion Megaralılar
Byzans -
Byzas -
Cezâre-i Heft Cebel -
Cizant Kağak Ermeniler
Constantinople Fransızlar
Constantinopoli İtalyanlar
Cospoli Lâtinler/İtalyanlardan kısaltma
Çakdurkan Moğollar
Çargorod Ruslar
Çaregrad -
Çargrad Ruslar: “Çar Şehri
Çarigrad -
Çezar Kayzer Doğulular
Darül-Hilâfe -
Darül-Hilâfetül-Âliyye -
Darül-İslâm Arablar
Darül-Mülk Arablar
Darüs Saltanatül Âliyye Türkler
Darüs Saltanatül Seniyye Türkler
Darüs-Sâde -
Darüs-Saltana -
Der-Âliyye Anadolulular
Dergâh-ı Selâtin -
Der-i Devlet -
Der-i Devlet-i Âliyye -
Der-i Saadet Türkler
Dersâdet -
Eis Tin Polin Grekler
El-Farruk Arablar
Escomboli -
Esdanbul -
Estambol -
Estefanye Finlandiyalılar
Gosdantnubolis Ermeniler
Granduye -
Gûlgûle-i Rûm Rumlar
Hakanül-Bahreyn Osmanlılar
Herakliyon İsveçliler
Istanbul Osmanlılar
İslâmbol Osmanlılar
İslâmbul -
İstambol Osmanlılar
İSTANBUL Günümüzde
İstanpol -
İstanpolis -
İstanpul Ermeniler
İstefaniye Felemenkler
İstimboli -
İstimpol Ermeniler
İstinbol Ermeniler
İstinbolin Türkler
İstinpol -
İstinpolin Grekler
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Kalipolis -
Kanaturye Lehler
Kayser-i Zemin Fars/İran
Konstantin Opol Avusturyalılar
Konstantina el Uzmâ -
Konstantinîyye İranlılar
Konstantinîyye el Mahrusa Arablar
Konstantinîyye el Mevkıyye Arablar
Konstantinîyyet-ül Mahrusat-ül Mahmiyye Arablar
Konstantinobolis Ermeniler
Konstantinopol Germenler
Konstantinopol Fransızlar
Konstantinopolis Bizanslılar
Konstantinu Kalak Rumlar/Ermeniler
Konstantinu Polis Ermeniler
Konstantinye-i Kûbra Arablar
Kospoli İtalyanlar
Kostin Portekizliler
Kostyantine Grad Rumlar
Kostye Portekizliler
Kunstantinîye Arablar
Kustantıyniyye Arablar
Mahmiyye-i İstanbul -
Mahrûsa-i İstanbul -
Mahrûsa-i Saltanat Osmanlılar
Mahrûse Türkler
Makarr-ı Saltanat Osmanlılar
Makedonya Lâtinler
Megapolis -
Miklagord İskandinavlar
Miklagrad Vikingler/İskandinavlar: “Mihailin Şehri
Nea Roma -
Nesa Romes -
Nor Harmn İskandinavlar
Nor-Hromn Ermeniler
Nova Roma Bizans: 5.yy
Pây-i Taht Osmanlılar
Pây-i Taht-ı Saltanat Osmanlılar
Poli Kafkasyalılar
Polis Grekler
Pozanta -
Pozantyam Frenkler
Roma Konstantinum -
Roma Nova -
Sakalye Tatarlar
Secunda Roma Bizanslılar - MS.330
Sitanbul
Stanbolu
Stenpolis
Stimbol
Stinpol
Stinpoli
Stinpolis
Sultanül-Berreyn Osmanlılar
Südde-i Saadet -
Südde-i Saltanat -
Şehir -
Şehr-i Âzâm -
Şehr-i Konstantin Arablar
Taht-ı Rûm Hintliler
Tarigrad Romenler
Tekfûriye Moskovalılar
Tsargorad Ruslar
Tsargorod Ruslar: “İmparator Şehri
Tsargrod Slavlar
Tsarigrad Slavlar
Urbis İmperiosum -
Urbs -
Ümmüdd-Dünyâ Arablar
Vezendovar Macarlar
Vizantion Grekler
Vizendovar Macarlar
Vizendovina Yahudiler
Vizendoyne Yahudiler
Yağfurye Frenkler
Yankoviçe Süryaniler
Yeditepe Türkler
Zavegorod Ruslar


Alıntı
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst