İstanbul'un Fethi Fatih Sultan Mehmet kısaca

'Tarih Bölümü' forumunda Meryem tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Fethi


  Bizans,Rumeli ve Anadolu arasında bir engel gibi duruyordu.Bu bakımdan,İstanbulun fethinin stratejik bir önemi vardı.Haçlı orduları,genellikle Bizans ın tahrik ve teşviki ile oluşturuluyordu.Bizans,Türk beyliklerini Osmanlı aleyhine kışkırtıyor, Osmanlı taht kavgalarında taraf tutuyor,devleti böylece karışıklıklara sürüklüyordu.İstanbul, üç kıtayı birbirine bağlayan deniz ve kara yollarının kesiştiği tek merkezdi.Dünya ticaretine hâkim olmak için de devrin en büyük bu liman şehrinin fethedilmesi şarttı.
  Fetih Hazırlıları:İstanbulun konumunu ve Türk birliğinin tamamlanmasındaki önemi- ni iyi kavrayan Sultan II.Mehmed,bütün gücünü ve zamanını İstanbulun fethi için harcamaya kararlıydı.Bu bakımdan,diğer devletlerle ve beyliklerle olan meselelerini geçiştiriyor,bir bakı- ma donduruyordu.Fetih için gerekli askeri hazırlıklara hız verdi.Güzelce Hisarın karşısına Boğazkesen Hisarını yaptırdı.Böylece Karadenizden Bizansa gelecek yardımı yolu tamamen kesildi.Akdenizden gelebilecek yardımları önlemek için donanmasını güçlendirdi.
  Fatih,batıdan gelebilecek tehlikelere karşı da tedbir aldı.Venedikle 1451 yılında yapılan antlaşmayı yeniledi.Bizansa bağlı Mora Despotluğundan gelebilecek yardımı önlemek için, Turahan Bey ve oğulları komutasındaki akıncıları bölgeye gönderdi.Akıncılar Morayı baştan başa taradılar.Bu akın sonucunda Moranın Bizansa yardım edecek gücü kalmamıştı.
  Sultan II.Mehmed,İstanbulun fethedilebilmesi için,sağlam surların yıkılması gerektiğini biliyordu.Bunun için tahrip gücü yüksek bir silahın kullanılması lazımdı.Bu silah da toptu.To- pu ilk defa İtalyanlar kullanmışlardı.Ancak,bu toplar ortalığı gürültüye boğup atları ürkütmek- tan başka bir işe yaramıyordu.Sultan II.Mehmed, mühendisleri ile beraber mesafe ve hedef ayarlaması gelişmiş topların dökümü için çalıştı.Dökülen toplarla,aşırtma atışlar şeklinde sur- ların gerisini de dövmek mümkün olabilecekti.Bu sistem,havan toplarının da başlangıcını oluşturur.
  İstanbulun Fethi:Sultan II.Mehmed 23 Mart 1453te Edirneden hareket etti.5 Nisan 1453te karadan ve denizden kuşatmayı başlattı.Sultan boş yere kan dökülmemesi için impa- ratordan şehrin teslimini istedi.İmparator bu teklifi reddetti.6 Nisan sabahı şahi topların orta- lığı cehenneme çeviren atışları ile savaş başladı.Papalıktan gelen yardım gemilerinin Haliçe girmesi Sultanı çok kızdırdı.Çünkü,Haliçin ağzı zincirle kapatılmıştı.Buradan Osmanlı gemi- leri geçemiyordu.Bunun üzerine 80 Osmanlı hafif gemisini bir gecede Tophane-Tepebaşı yo- luyla Haliçe indirtti.Bu manzara,sabahleyin Bizanslıları şaşkına çevirdi.Karadan kızaklarla kaydırılarak gerçekleştirilen bu hareket,o güne kadar ne görülmüş ne de düşünülmüştü.
  Sultan II.Mehmed,29 Mayıs 1453te sabah namazından sonra kesin hücum emrini verdi. Nihayet,Topkapı surlarının üzerinde Ulubatlı Hasan öncülüğündeki birlik,Türk bayrağını dikti Bundan sonra Türk kuvvetleri akın akın şehre girdi.İstanbul fethedilmişti.Cana kıyılmadı ve yıkım yapılmadı.
  Sultan II.Mehmed,hocası Akşemseddinin arkasında şehre girdi.Bizanslılar,bu manzara ve genç hükümdar karşısında çok şaşırdılar.Sultan doğruca Ayasofyaya gitti.Burayı fetih hakkı olarak camiye çevirtti.Bundan sonra Sultan Mehmed,fetheden anlamında Fatih unvanıyla anılacaktır.
   


Yükleniyor...