Isı sığası nedir?


Isı sığası nedir?
Isı sığası veya ısı kapasitesi, bir maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır.Başka bir ifade ile bir cismin ısısının sıcaklığına göre türevidir.Cismin kütlesi ile öz ısısının çarpımına eşitttir (m.c)
1bae0a8343bc79539a766d2bf35555c0.png
ifadesi ile genelleştirilir. Bu ifadede f1994060e727eb06c7301d77e6a990e1.png ısı değişmesini,80687fd51aac1eff01a093e8f9f052ba.png sıcaklık değişmesidir. SI sisteminde birimi joule/Kelvin'dir


Bir cismin birim kütlesinin sıcaklığını birim derece değiştirmek için gerekli olan ısı ise özgül ısı sığası ya da özgül ısı olarak adlandırılır. SI sisteminde birimi joule/gram Kelvin 'dır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Bir maddenin ısı sığası ( kapasitesi ), verdiği ya da aldığı ısının sıcaklık değişimine oranıdır. Isı sığası maddenin toplam kütlesi ile öz ısısının çarpımına da eşittir. Birimi cal/ °C dir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst