İnsanın Olumlu Özellikleri

'Güncel Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 9 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. İnsanın Olumlu Özellikleri nelerdir?
  İnsanın Olumlu Özellikleri hakkında bilgi  1- İnsan, yeryüzünde halifedir.

  2- İnsan, çok büyük bir ilmî kapasiteye sahiptir. Çünkü Allah, ona kendi ilminden öğretti. Melek olsun, diğer varlıklar olsun ona öğretilen ilimde, yani eşyanın mahiyetini bilmekte ona erişemezler.

  3- İnsan, Allahı tanıma kabiliyetini fıtratında taşır. Bunun için küfür ve inkâr, insanın fıtrî tabiatından bir sapmadır.

  4- İnsanın özünde, hayvanda ve bitkide bulunmayan büyük bir güç vardır. İnsan, hem maddedir, hem de mana; hem cisimdir, hem de ruh.

  5- İnsan, halife olduğu gibi, Allahın emanetini de taşır. O ölçüde sorumludur. O, yeryüzünü kendi çaba ve girişimiyle imar edeceğine dair söz vermiştir.

  6- İnsan, ahlakî vicdana sahiptir. İyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyetine sahip iradeli bir canlıdır. Saadeti ve şekaveti seçmede serbest bırakılmıştır.

  7- İnsan, özünde şeref yüceliğini taşır. Allah, onu diğer varlıklara nazaran daha üstün yaratmıştır. Fakat kendi üstünlük ve şerefini sezmezse, aşağılığa ve esarete düşer.

  8- İnsan, kendisini yaratan Allahı hatırlama kabiliyetine de sahiptir. Allahın yüce varlığını kavrar, Ona varmak için tüm diğer arzulardan vazgeçebilir.

  9- Yeryüzündeki bütün nimetler insan için yaratılmıştır. Diğer yaratıklar onun hizmetine verilmiştir.

  10- İnsan, Allaha karşı sorumlu tutulmuştur. Yalnız Allaha ibadet eder, Ona kulluk edip emrine itaat eder.

  11- İnsana yaratılış gayesi öğretilmiştir. Allahı unutursa, kendisini de unutmuş olacaktır. Allahı unutan insan, yeryüzünde şaşırmış bir varlık haline gelir.

  12- İnsan, yalnız maddî meseleler için çabalayıp maddi yönünü tatmin etmez. O, Allahın rızasını hedeflerin en yücesi olarak seçer. Yalnız Onun rızasını kazanmak için çabalar.
   
Yükleniyor...