insan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız kısaca

insan ve çevre ilişkisini bir örnekle açıklayınız kısaca

İnsanoğlu çevresiyle sürekli etkileşim halindedir. Çevreyle iletişim halinde olmasının olumlu ve olumsuz sonuçları olabilmektedir. Mesela, çevresini temiz tutup kirletmeyen ve tasarruf yapan insan doğayı canlandırır. Çevresine zarar veren ve tasarruf yapmayan insanlar doğayı kirletir ve doğanın sonunu hazırlar.

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için çevreden yararlanır. Beslenme, su, ısınma, barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için çevresinde birtakım değişikliklere neden olur. Bu nedenle doğal kaynaklar azalır, küresel ısınma oluşur, çevre kirlenir.

Çevre sorunlarının sebebi
İnsanların kaynakları aşırı tüketmesi, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve sanayileşme çevre sorunlarına sebeptir. Ağaçların kesilmesi, orman yangınları çevreyi ve diğer canlıları olumsuz etkiler. Erozyona sebep olur. Çevremizdeki canlıların aşırı avlanması onların neslini tüketir.

Doğal çevrenin bozulması kimleri etkiler
Başta insanlar olmak üzere bütün canlıları olumsuz etkilemektedir. Hava, su, toprak kirlenerek diğer canlı türleri yok olmaktadır.
 
Üst