insan hayvan ve araçların kara yolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denirinsan hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir


1. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine “trafik” denir.

2. Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına “taşıt yolu “ denir.

3. Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoluna “anayol” denir.

4. Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna “iki yönlü karayolu”denir

5. Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayrıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoluna “bölünmüş karayolu” denir

6. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola “tali yol” denir

7. İki veya daha fazla yolun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana “kavşak” denir

8. Yaya yolu ayrılmış karayolunda, taşıt yolu kenarıyla şev başı veya hendek içi üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı zorunlu hallerde de araçların yararlanacağı kısma “banket” denir


9. . Taşıt yolunda yayaların karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleriyle belirlenmiş alana “yaya geçidi” denir

10. Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve trafik işaretleriyle belirlenmiş alana “okul geçidi” denir

11. . Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için kullanılan açık veya kapalı alana “park yeri” denir

12. . Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere “demir yolu”( hemzemin geçit) denir.

13. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına “geçiş hakkı” denir.


14. Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunun alttan geçmesini sağlayan yapıya “alt geçit” denir.

15. Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça, sürücüler araçlarını yolun en sağından sürmek zorundadırlar.


16. Çok şeritli yollarda sürücüler yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundadırlar.
 
Üst