İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 29 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. insan hakları haftası ile ilgili yazılar,


  10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

  İletişim olanaklarının, insanlık tarihinin en parlak dönemini yaşadığı günümüzde evrensel olarak belirlenmiş olan hak ve özgürlükleri takibi de en üst düzeydedir. Bu gün insan hakları ihlallerinin acımasız boyutunu da daha iyi görmekteyiz. Bununla birlikte tarihsel sürecin insanlık adına aklanması gereken insalık suçu bölümleri de arşivlerden çıkmaya başlamaktadır. Esasında İnsan Hakları kavramı tamamıyla sivil insiyatifler tarafından izlenmelidir. İnsan hakları kavram olarak resmi ya da askeri olamaz. Bu kavramı yaşatmanın yolunun bir takım sivil olmayan teşkilatlar eliye yaptırılıyor olması da çelişkili bir tutumdur.

  Her yl, 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanıyor. 10 Aralık günü ise Dünya İnsan Hakları Günüdür.İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.


  İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları denir.
  İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.
  İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltereden ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupada insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.
  Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.
  24 Ekim 1945te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütünün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul ve ilan etti.
  İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.


  İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası hakkında bilgi

  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.
  İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan hakları 10 Aralık 1948de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak bu yaşantıya örnek olarak verilebilir. Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu hissettiler. Bu hoşnutsuzluklarını ortaya koyarak 1215 yılında İngilterede Kral Johna karşı haklarını savunmak amacıyla bazı istekler ortaya koydular. Ortaya konan bu kararlı tavır karşısında kral bir antlaşma metnini kabul etmek zorunda kaldı. Hazırlanan Özgürlükler Belgesi kabul edildi. İnsan hakları konusunda sözden öteye geçilmiş oldu. Artık insan hakları metne dökülmüş, insanların kısıtlanamayacak bazı hakları güvence altına alınmış oluyordu. İnsanların yaşayışlarında, hayati konularda eşit haklara sahip oldukları fikri 1776 yılında Amerikada yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi ile de pekişmeye başlamış oldu. İnsan hakları ile ilgili bir başka çalışma Fransız İhtilali zamanında yapılmış ve 1789 yılında İnsan Hakları Bildirisi yayımlanmıştır. Bütün bu çalışmalar insanların daha çağdaş yaşama isteğinin birer ürünüdür. Zamanında insan haklarının tam ve hiçbir ayrım yapmadan korunmaması bu zorunluluğu kaçınılmaz kılmıştır. Sözde var olması, tam uygulanmasını sağlamamıştır. Yapılan eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı eziyetler insan kişiliğini zedeler olmuştur.
  Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. Bu sebeple tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır.
  İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır.
  Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 23 Ara 2012
 2. Cevap: İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

  Nasıl bir. Şiir. Bulabilirim
   
 3. Cevap: İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

  :D : D :D .d :d :d :D :D: D: D: D :D :D :D :D :d
   
 4. Cevap: İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

  bundan başka yokmu
   
 5. Cevap: İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

  Gerçekten çok güzelmiş teşekkürler yüksek not aldım
   
 6. Cevap: İnsan hakları haftası ile ilgili yazı

  teşekkürler yazı için ödevim vardı buradan aldım allah razı olsun yaren
   
 7. İnsan hakları haftası kutlu olsun
   
Yükleniyor...