İngilizlerin 16 mart 1920'de İstanbul işgali kısa

Züleyha

Yönetici

İstanbul'un işgali ne zaman sona erdi


İstanbul işgali

16 mart 1920'de İstanbul, Osmanlı İmparatorluğunun düşmanı sömürgeci İngilizler tarafından işgal edildi. Yapılan bu işgal Anadolu’ da büyük tepkilere neden oldu. Şehrin caddelerinde düşman ordularının subayları, askerleri dolaşıyordu, bazı evlerde düşman bayrakları dalgalanıyordu. Beyoğlu gibi azınlığın çoğunlukta olduğu semtlerde zafer şenlikleri düzenlenirken, Türklerin oturdukları semtlerde halk kan ağlıyordu. İngiliz askerleri şafakla beraber Şehzadebaşı’ndaki bir karakolumuzu basarak silâhsız bando erlerini süngüleriyle delik deşik etmişlerdi. İşte bugün, o acı günün yıl dönümüdür. İstiklâl Savaşı’nı kazanmamızdan sonra düşman kuvvetleri 2 Ekim 1923 tarihinde Türk bayrağını ve donanmasını selâmlayarak İstanbul’u terk ettiler.
 
Üst