İngilizcede En Çok Kullanılan Günlük Kalıplar

I'm sure: Eminim.-I'm sure of it: Ondan eminim.-More or less: Aşağı yukarı.-So much the better!: Daha iyi ya! İsabet!-You seem to be out of sorts: Keyifsiz görünüyorsunuz.-Take it easy: 1-Kolay gelsin. 2-Aldırma! Boş ver!-It is not a question of that: Mesele o değil.-Mind your own business: Siz kendi işinize bakın.-It's none of your business: Sizin üstünüze vazife değil, sizi alakadar etmez.-What is the matter?: Ne var? Ne oldu?-What is the matter with you?: Neyiniz var?-more than one: Birden fazla-I'll miss you very much: Sizi çok özleyeceğim.-I missed the 9.30 bus: 9.30 otobüsünü kaçırdım.-so so: Şöyle böyle.-off and on: Bazan, arasıra-It is on the tip of my tongue: Dilimin ucunda-He feels quite down in his mouth: O çok üzgün, çok kederli.-Come along. : Haydi, çabuk!-That's all for now: Şimdilik bu kadar.-break: Mola, teneffüs.-to be over: to finish; bitmek, sona ermek.-The break is over: Teneffüs, mola sona erdi.-tea break: Çay molası.-coffee break: Kahve molası.
 
-Let's have a tea break: Haydi bir çay molası verelim.-This has nothing to do with me: Bunun benimle bir alakası yok.-So much the worse for him!: Yazıklar olsun ona!It doesn't make any difference: Hiç fark etmez.-It doesn't matter: Zararı yok, fark etmez.-It's of no consequences: Önemi yok.-Get on with it!: Başla! Devam et!-It's for the best: Böylesi en hayırlıdır.-That's the worst of it!: Bu olabileceğin en kötüsüdür.-So it seems: Öyle görünüyor.-It can't be helped: Elden birşey gelmez.-It was to be expected: Beklenirdi.-You will be 'for it: Azar işiteceksin!In this case: Bu durumda-So called: Güya,-As far as I know: Bildiğime göre,bildiğim kadarıyla-As for me: Bence, bana göre-Any time: Ne zaman olursa, ne zaman isterseniz-Time after time: Zaman zaman-Now and then: Ara sıra-Occasionally: Fırsat buldukça
 
-Frequently: İkide bir,sık sık

-Very seldom: Çok nadir[

this is bullshit! - bu sacmalik

let me say something --> birsey diyecem

tell the truth --> dogruyu soyle!

you hear that --> duydun mu?

how nice can that be --> ne kadar iyi olabilir ki !?

keep your promise! --> sozunu tut!

forgive me --> affet

you should defend me - beni savunmalisin

dont take sides - tarafff tutma!


hows your studies - derslerin nasil

can you be open with me - benimle acik ol


i wana be open with you - seninle acik konusmak istiyorum


dont need to say much - fazla soze ne gerek!


im bored of this conversation - bu konudan sıkıldım


im bored of this place - bu mekandan sıkıldım
 
Üst