ingilizce olumlu cümleler

olumlu cümleler ingilizce,ingilizce olumlu cümle,ingilizce olumlu cümle örnekleri,ingilizce olumlu cümlelere örnekler

İngilizcede olumlu cümle örnekleri

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.

I watch a film willingly at my house on sunday. (Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.)

1.I (Özne) (Kim izler?)
2.watch (Yüklem) (Ne yapar?)
3.a film (Nesne) (Ne seyreder?)
4.willingly (Hal zarfı) (Nasıl seyreder?)
5.at my house (yer zarfı) (Nerede seyreder?)
6.on Sunday (zaman zarfı) (Ne zaman seyreder?)


1. Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir. Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.


2. İngilizce de bütün fiiller nesne almaz. Örnek : gitmek fiili için ne(yi) gitti sorusu sorulmaz.


3. Cümle kuruluşlarında fiilin zamanına göre cümleye ek kelimeler konulması gerekebilir.


4. Nesne alan fiillere geçişli fiil. Nesne almayanlara geçişsiz fiil denir.


5. Nesne, yüklemin ne(yi) yaptığı sorusuna cevap veren sözcük / sözcük gurubudur.


6. Zamir, isim yerine kullanılan sözcükler.


7. Zarf, fiilin nasıl, nerede, ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklerdir. Zarflar eğer cümlede nesne varsa, nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.


8. Sıfat, isimlerin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

Olumlu Cümleler / Düzenli Fiiller

Geçmişte olan eylemleri anlatmada Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) kullanılır. Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali (V2) kullanılır. İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna “-d, -ed, veya -ied takısı eklenir. Geçmiş Zamanda, dün (yesterday), geçen hafta / sene / Pazar (last week / year / Sunday), dün gece (last night), iki yıl / dört gün / üç dakika önce (two years / four days / three minutes ago) gibi zaman belirteçleri (time expressions) kullanılır.


Fiil sesli harfle biterse “-d eklenir.
“-d
close+d closed
shave+d shaved
like+d liked

Fiil sessiz harfle biterse
“-ed eklenir.
“-ed
look+ed looked
want+ed wanted
answer+ed answered

Fiilin sonu bir sessiz harf ve “-y ile biterse, “-y, “-i yapılır, sonra “-ed eklenir
“-ied
study+ed studied
cry+ed cried
fly+ed flied

-y den önce sesli harf ile biterse “-ed eklenir.
“-ed
play+ed stay+ed

Kısa fiilerde fiil “bir sessiz, bir sesli, bir sessiz ile bitiyorsa sondaki sessiz harf çift olarak yazılır
“-ed
stop+ed stopped
rob+ed robbed

She learned new words yesterday. (Dün yeni kelimeler öğrendi.)
Mehmet opened the window three hours ago. (Mehmet pencereyi üç saat önce açtı.)
The teacher closed the window. (Öğretmen pencereyi kapattı.)
Bros stayed home last night. ( Bros dün gece evde kaldı.)
Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya'ya seyahat ettim.)
She washed her hands. (Ellerini yıkadı.)

I watched a movie last night on TV. (Dün gece televizyonda bir film izledim.)
My roommate cooked dinner yesterday. (Dün ev arkadaşım yemeği pişirdi.)
We played tennis last week. (Geçen hafta tenis oynadık.)
They talked to Gibs last Monday. (Geçen pazartesi Gibsle konuştular.)
I answered questions five minutes ago. (Beş dakika önce soruları cevapladım.)
Tony helped me for my homework last night. (Dün gece Tony ödevime yardım etti.)
Alıntı
 
Üst