ingilizce nasrettin hoca fıkraları

Nasrettin Hoca İngilizce Fıkraları


Tuesday Namaz

Hodja dress up his frock and ride Karakaçan. In his way one of his collegue’s asks:

Where are you going Hodja?

I am going to Friday Namaz.

How can you do that, today is Tuesday?

HOdja shows Karakaçan and says:

I never know my faihtful Karakaçan’s way, we can hardly catch it on friday.Cuma Namazı

Nasreddin Hoca cübbesini giymiş, karakaçan a binmiş, yolda giderken birisi sormuş;

"Nereye gidiyorsun Hoca"

"Cuma Namazına gidiyorum"

"Ama bugün salı Hocam"

"Sen Karakaçanı bilmezsin, Cuma ya ancak yetişirim"

********


Nasrettin Hodja's donkey was stolen. In stead of consolling, his neighbours were blaming him saying.

"You should have locked the shed,"

"Didn't you hear any noises?"

"You should have tied the donkey securely."

Nasrettin Hodja listened patiently, for awhile and finnaly said,

"Well, you are putting all the blame on me. Do you think the thief was innocent?"


MASUM HIRSIZ..

HOCANIN EŞEĞİ ÇALINMIŞ KOMŞULARI ÜZÜLECEKLERİ YERDE ONU SUÇLAMIŞLAR:

"BAHÇENİN KAPISINI KİLİTLEMELİYDİN.."

"HİÇ Mİ SES DUYMADIN...?"

"EŞEĞİ İYİCE BAĞLAMALIYDIN...!"

HOCA HERKESİ SSABIRLA DİNLEMİŞ VE SONUNDA CEVAP VERMİŞ :

"VALLA TÜM SUÇU BENİM ÜZERİME YIKTINIZ , HIRSIZIN MASUM OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUNUZ "DEMİŞ ....


* * *


How Far

Hodja was running as fast and shouting as loud as he could. Somebody saw him and thought something had happened to him. So, he ran up to Nasrettin Hodja and asked,

"What happened, Hodja?"

Nasreddin Hodja kept on running and said,

"I wondered how far my voice travels. So, I am running after it."Ne kadar


Hoca hızlı ve yüksek sesle bağırmaya çalışıyordu. Biri onu gördü ve ona bir şey olduğunu sandı.

Hemen Nasrettin Hoca'nın yanına kadar koştu ve sordu,

"Hocam ne oldu?"

Nasreddin Hoca bağırmaya devam etti ve dedi ki,

"Ben, benim sesimin ne kadar uzağa gittiğini merak ediyorum..."

* * *

Nasreddin Hodja - Earth's Balance


They asked Hodja,
"Sir,in the morning some people go this way and some go the opposite way. Why?"

Hodja answered,
"If they went in the same direction, the Earth would loose its balance and toople."

Dünyanın Dengesi


Hoca'ya sorarlar
"Hocam, neden insanlar her sabah farklı farklı yönlere gidiyorlar?"

Hoca, cevap verir:
"Eğer aynı yöne giderlerse, dünyanın dengesi bozulur da ondan."


* * *

Horoz Fıkrası

Bir gün Nasreddin Hoca tavuklarını kafese doldurup pazara götürecek olmuş. Tıklım tıklım tavukla dolu olan kafesi aldığı gibi yola koyulmuş.

Yarı yolda durup kafesin içine bir göz atmış: Zavallı hayvancıklar" demiş. "Bu sıcakta böyle sıkış tıkış durmaktan patlıyacaklar. Bari çıkarayım da, pazara kadar peşimden yürüsünler..." demiş

Böyle demiş ve kafesin kapısını açıvermiş. Tavuklar bir anda dışarı fırlamış ve dört bir yana yayılmışlar. Nasreddin Hoca'nın canı çok sıkılmış bu işe. Hemen eline bir sopa alıp başlamış horozu kovalamaya:

-Seni namussuz seni! Gece yarısı sabah olduğunu bilirsin de güpegündüz pazarın yolunu niye bilmezsin..?Nasreddin Hoca's Jokes - Jokes of the Rooster


One day, Nasreddin Hoca chicken will take to the market was to fill their cages. The cage was full to overflowing with chicken that has been set forth, such as.

Half way into the cage to stop and have a look at: the poor animals "said." This is hot stuff like that compression will kill to stop. Bari let out, the market would run up behind me ... "said

And the cage door open so said. Chickens at a time and throwing out the four were spread apart. Nasreddin Hoca's bored in this business can too. Take a stick and began immediately in the hands of the chasing rooster:

-You rascal, you! At midnight, the morning you know that the path to the broad daylight of the market do not know why ..?
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst