Sağlık İnflamasyon (iltihaplanma) Nedir?Hastalığın nedenleri, süreçleri ve belirtileri

Züleyha

Yönetici

İnflamasyon (iltihaplanma) NedirHastalığın nedenleri, süreçleri ve belirtileri.jpg

İnflamasyon (iltihaplanma) Nedir?Hastalığın nedenleri, süreçleri ve belirtileri

İnflamasyon Nedir? ( iltihaplanma)

İnflamasyon hastalık değil sağlıklı yaşam için dengede olması gereken sistemdir. İnflamasyon; bağışıklık sisteminin, vücut dışından veya içinden gelen saldırılara verdiği yanıttır. Koşullar tedavi edildiğinde akut inflamasyon ortadan gider. Ama kronik inflamasyon kolayca iyileşmediği için vücuda zarar vermeyi sürdürür. Kronik (düşük seviyeli, uzun süreli) inflamasyonda bağışıklık hücreleri sağlıklı dokulara sürekli saldırarak kanser, diyabet, kalp hastalığı, kalp krizi, otoimmün hastalıklar, Alzheimer gibi durumlar ve diğer bazı hastalıklarla sonuçlanır.

Kronik inflamasyonun neden|eri
-Yaralanma. kırık, incik,yanıklar. doku hasarı, tahrişler. kesilme, dışardan vücudu etkileyen diğer faktörler.
-Şişmanlık
-Dengesiz beslenme: Aşırı şeker, şekerli içecekler, rafine ve işlenmiş gıdalar, gluten, trans ve doymuş yağlar.
-Hareketsiz yaşam şekli, yaşlılık e-Stres, Serbest radikaller, depresyon,uykusuz|uk. aşırı güneş, Elektromanyetik kirlilik
-Gizli veya açık enfeksiyonlar, vücutta bulunabilen virüs, bakteri, küf. maya ve parazitler
-Gıda ve çevre kaynaklı allerjik maddeler. su, hava, toprak ve gıda kirliliği
-Gıda ve çevre kaynaklı toksik maddeler, mikotoksinler, ağır metaller. pestisitler i-Metabolik sendromlar: Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ile yüksek kan trigliseritleri vücudumuzda inflamasyon olduğunu ve diyabet ile kalp hastalığı bakımından risk altında olduğumuzu gösterir.
-Yetersiz diş sağlığı

Normal sağlıklı insan vücudunda, pro-inflamasyon molekülleri ile anti-inflamasyon molekülleri denge halindedir. Kronik (düşük seviyeli) inflamasyonda pro/anti-inflamasyon dengesi bozulmaktadır. Önce doku ve hücrelere giden oksijen azalmakta, oksidatif stres ve hücrede endoplazmik retikülüm stresi artmaktadır?

Akut ve, kronik inflamasyonun süreçleri ve belirtileri


Ağrı
Kızarıklık
Ateş
Şişkinlik
Organ ve organizma fonksiyonunun bozulması
Düşük seviyeli kronik inflamasyon, tansiyon, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet. yaslanma, kansere ve diğer pek çok kronik hastalığa yol açan bir süreçtir?

İnflamasyonun tanısı ve ölçümü


inflamasyon sonucu, kana daha fazla protein salgılanır. C-Reaktif proteinleri (CRP), Eritrosit sedimentasyon hızı (ESR, mm/hr) ve Plazma viskozite (PV) testleri kandaki protein artışının ve inflamasyonun göstergeleridir. Kanda yüksek duyarlı hs-CRP testi 10mg/ Litrenin altındaki değerleri ölçtüğü için sağlıklı insanlarda düşük seviyeli kronik inflamasyonu ölçmek için gereklidir. Sağlıklı bir insanda CRP değeri 1 mg/L nin altındadır


Anti -inflamasyonun gıdalar, gıda takviyeleri
Pro/anti-in amasyon dengesini sağlama ve devam ettirmede; gıdalar ve beslenme tercihlerimiz önemli rol oynamaktadır. Alkali beslenme aynı zamanda antiinflamasyon beslenme seklidirs. Bazı gıdalar inflamasyonu artırmakta, bazı gıdalar azaltmakta, bazı besinler ise nötral, yani etki etmemektedir? Gıdaların anti-inflamasyon etkilerini incelerken, kanıta dayalı olması gereklidir. Kanıta yani klinik araştırmalara dayanan ve istatistiki anlam ifade eden çalısmalardır (En az ölçüm değerleri kayıtlı 100 hastada denenmiş). Laboratuvar araştırmaları, deney hayvanları ile yapılan araştırmalar, epidemiyolojik araştırmalar, sadece yol göstermek amacına hizmet etmelidir. İnflamasyonun artıcı ve azaltıcı gıdalarda bulunan en önemli biyoktif maddeler tabloda verilmiştir.

inflamasyonun2.jpg
İnflamasyonun1.jpg
 
Üst