İndikatör Nedir Nerelerde Kullanılır

#1
İndikatör Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Herhangi bir madde bir ortamda test edildiğinde söz konusu maddenin varlığını gösteren bir ayraca ihtiyaç duyulur. İşte bir maddenin bir ortamda test edilişi sırasında ihtiyaç duyulan ayraca indikatör adı verilmektedir. İndikatörler bazik bölge indikatörleri ve asidik bölge indikatörleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

İndikatörler çözeltinin PH’ına bağlı olarak renk değiştirirler ve kompleks yapıdaki organik bileşiklerdir. Titrasyonların bitiş noktasını belirlemek için bu çözeltiler tercih edilmektedir. Zayıf asit ve zayıf bazlı indikatörler asit baz indikatörleridir. İndikatörler titrasyon işlemlerinde kullanılmaktadır. Titrasyonun bittiğini anlamak için indikatörün renk değiştirmesini beklemek gerekmektedir. Çözeltilerdeki asit ve baz değişimlerinin ph ölçümleri için indikatörlerin kullanılması şarttır. Belirli bir eşik değerine ulaştıklarında indikatöler renk değiştirecektir.
 
Üst