incil hakkında kısa bilgi


incil hakkında kısa ve öz bilgi


“Yeni Ahit” Kitab-ı Mukaddes’in Hıristiyanlara ait olan kısmının adıdır. İncil, Hz. İsa’ya verilen ilahi ve Kutsal Kitabın Kur’an-ı Kerim’deki ismidir. İncil kelimesi; iyi haber ve müjde anlamına gelir. Latinceye: “Evangelium” olarak geçmiştir. Hristiyan dünyasında genel kabul gören; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinden başka; Barnaba İncili ve Saint Thomas İncili de meşhur İncil metinleridir.


Havariler, vaazlarında ve göndermiş oldukları mektuplarda, Hz. İsa’nın hayatını ve sözlerini nakletmişlerdir. Hz. İsa’nın öğretilerini yazan pek çok risale yazılmıştır. Miladi 325 yılında toplanan İznik Konsülü’nün kararıyla incelemeye tabi tutulan bu risalelerden, yeni ahdi (Ahd-i Cedid) oluşturan dört kitap seçilmiştir. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bu İncillere çeşitli din, kültür ve felsefelerden pek çok şey girmiştir. Bununla birlikte, bu İncillerde Hz. İsa’nın öğütleri, güzel sözleri ve prensipleri de bulunmaktadır.
 
Üst