İmrahor ne demektir?

  • Konuyu başlatan forumdas
  • Başlangıç tarihi
F

forumdas


Has ahırın en büyük amiri Buna "Büyük imrahor" veya "Emir-i ahur-i evvel" de denirdi Kendisinden sonra gelen amire ise "Küçük imrahor" veya "Emir-i ahur-ı sani" denirdi Büyük imrahor, özengi veya rikab ağalarındandı Istabl-ı amire mensuplarının amiri olduğu gibi has ahıra ait çayır ve korulardan da sorumluydu Yardımcısı küçük imrahor, arabacıların idaresiyle ve içoğlanlarına verilecek atlarla meşgul olurdu Has imrahorların ulufelerinden başka arpalık olarak gelirleri de vardı Bunlar ilk dönemlerde tımar derecesinde iken sonraları zeamet derecesine çıkarılmıştır XVI yüzyılda dış hizmete çıktıklarında sancak beyliği, XVII yüzyıldan sonra da beylerbeyliği hatta vezirlik payeleri verilmiştir
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst