İlk halife kimdir?


İlk halife kimdir?

İlk halife Hz. Ebubekir'dir

Hz. Ebubekir Ne Zaman ve Nasıl Halife Seçildi?

Hz. Peygamber’in vefatından sonra birkaç saat süren şaşkınlık ve telaş, kısa sürede yerini hilafet konusunun nasıl çözümleneceği konusuna bıraktı.

Beni Saide Gölgeliğinde toplanan Müslümanlar kimin halife seçilmesi gerektiğini tartışmaya başladılar. Bu konuda şu görüşler ortaya atıldı:

BİR: Ensardan birinin halife seçilmesi. Hazreclilerden Sad bin Ubade ile Evslilerden Usayd bin Hudayr’ın isimleri öne çıkmış durumdaydı.

İKİ: Muhacirlerden birinin halife seçilmesi.

ÜÇ: Bir süre Ensardan bir süre ise Muhacirlerden birinin münavebeli olarak hilafet görevini yürütmeleri.

Tartışmalardan sonra Hz. Ömer’in teklifi üzerine Hz. Ebubekir halife seçildi.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst