İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar

'Ders notları' forumunda Sitem tarafından 1 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Mezopotamya Uygarlıkları
  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar nedir
  İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan devletler

  İlk Çağda Mezopotamyada Kurulan Uygarlıklar

  İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan devletler; Sümerler, Babilliler, Asurlular ve Akadlardır.

  Sümerler
  • Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
  • Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
  • Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
  • İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
  • Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.


  Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.

  Babiller

  • Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
  • Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır. Kral
  • Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır. (Hammurabi Kanunları diye bilinir)
  • Babil, dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
  • Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.


  Asurlular

  • Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur.
  • Ninova şehri başkenttir.
  • Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.Anadolu,Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
  • Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
  • Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.


  Akadlar

  M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular.

  Akadlar;

  • Elam, Asur, Doğu Anadolu ve Akdeniz’i fethederek imparatorluk kurdular.
  • M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.
   


Yükleniyor...