iletken maddelerin kullanım alanları kısaca

iletken maddelerin kullanım alanları kısaca

*Süper iletken maddelerde görülen manyetik itme kuvveti sayesinde jet hızındaki trenlerde.
*Bütün sır mıknatıslarda
Süper iletkenlerin kullanılmasıyla elde edilen ürünler, “süper iletken kablo ve mıknatıslar” ile “süper iletken film ve Josephson eklemi ve bunların bileşiminden meydana gelen mikro devreler” olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır.

Süperiletkenliğin Teknolojik Uygulaması

*Yüksek enerji fiziğinde; süperiletkenler sayesinde yüksek manyetik akım yoğunluğu elde edilebildiği için, “emar” “magnetik rezonans(MR) görüntüleme” cihazlarında
*Süperiletken kablolarda; 1000 KW ve 10 GVA gibi yüksek kapasitede enerji iletim kablolarının üretiminde.
*Demir yolu taşımacılığında; süper iletkenlerle elde edilen güçlü manyetik alan ile hareket eden meglav trenleri geliştirilmiştir.
*Elektronik devrelerde.
*Manyetik güç depolama
*Maglev rüzgar türbinleri
*SQUIDs
*Süperiletken bolometreler
 
Üst