İkinci yeni hakkında bilgi

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 10 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. İKİNCİ YENİ
  1950’den sonra Garip Akımı’na tepki olarak çıkan bu akımın en önemli temsilcileri şunlardır:

  Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Edip Cansever,
  İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Ülkü Tamer


  İkinci Yeniciler şu ilkelerden hareketle sanat yapmışlardır:

   İmgeye yeniden ve sonuna kadar kapıları açarak edebi sanatlara özgürlük tanımak.
   Şiiri basitlik, aleladelik ve sadelikten kurtarmak.
   Konuşma diline, ortak dile sırt çevirmek.
   hALKIN hayatından ve kültüründen uzaklaşmak, folkloru şiire sokmamak hatta düşman bellemek.
   Nükte, şaşırtma ve tekerlemelerden kaçarak şehirli küçük adama tip çizmeye boş vermek.
   Şiiri ustan ve anlamdan arındırmak, duyguya ve çağrışıma yaslanmak.
   Konuyu, hikâyeyi olayı atarak aydın zümreye hitap etmek.


  Sezai Karakoç (1933…)

   Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuştur.
   Gazetecilik ve yayıncılık yapmış , "Diriliş" dergisini yayınlamıştır.
   İlk şiiri 1951'de Hisar dergisinde yayınlanmıştır.
   Üniversite yıllarında 1955'te "Şiir Sanatı" dergisini çıkarmış, Mülkiye, Yenilik, 20. Asır, İstanbul, Şiir Sanatı dergilerindeki şiirleriyle tanınmıştır.
   Başlangıçta Pazar Postası'nda İkinci Yeni akımı doğrultusunda şiirler yazmış, sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yönelmiştir.
   Yeni biçim araştırmalarına, değişik imgelerle kendine özgü, mistik ve İslami içeriğe yer veren eserleriyle kuşağının en iyi şairlerindendir.
   Gazete yazılarında İslam toplumlarının çağdaş dünyadaki konumlarını ele almıştır, eski Türk uygarlıklarına ilişkin değerlerle, çağdaş bir kişilik oluşturma düşüncelerini işlemiştir.
   Lirik bir tarzda yazığı Mona Rosa şiiri çok beğenilmiş ve okunmuştur.
   2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüş, para ödülünü reddetmiştir.

  Eserleri

  Şiir: Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, Taha’ nın Kitabı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler,
  Ayinler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alınyazısı Saati, Gün Doğmadan

  Deneme-İnceleme: Yunus Emre, Yazılar, İslam’ın Dirilişi, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü,
  Mehmet Akif, Mağara ve Işık, Kıyamet Aşısı,Edebiyat Yazıları , Çıkış Yolu 1–2–3
  Cemal Süreya (1931-1990)

   İkinci Yeni hareketinin önde gelen şair ve kuramcılarından olan şair; Papirüs dergisini çıkarmıştır.
   Kültür Bakanlığı’ nda Kültür Yayınları Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır.
   Şiire lise yıllarında aruz denemeleriyle başlamış, ilk şiiri "Şarkısı Beyaz" Ocak 1953’te Mülkiye dergisinde yayınlanmıştır.
   1950'lerin başlarında gelişen ikinci yeni hareketine katılmakla birlikte, şiirde anlamsızlığı savunan görüşleri benimsememiştir.
   Geleneğe karşı çıkmış ancak geleneğin diri değerlerinden yararlanmış, Şiirde erotizmi canlandırırken, toplumsal değerlere uzak düşmemeye çalışmıştır.
   Şiirin "anayasaya aykırı" olduğunu, doğanın ahlakı kovduğu yerde ve yasadışı olduğunu savundu. Bu görüş onu şiirde öyküden kaçınmaya, çarpıcı, yoğun imgelerden oluşan bir söz sanatına yöneltti.
   Düzyazılarında sürekli bir arayış içinde olan şairin ölümünden sonra adına bir şiir ödülü konmuştur.

  Eserleri

  Şiir: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sıcak Nal ve Güz Bitiği, Sevda Sözleri

  Düzyazı: Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik. 999. Gün / Üstü Kalsın, Folklor Şiire Düşman, Güvercin Curnatası

  Antoloji: Mülkiyeli Şairler, 100 Aşk Şiiri  Edip Cansever (1928–1986)

   Yenilik, Pazar Postası, Yeni Dergi gibi dergilerde şiirleri yayınlanmış II. Yeni şairlerinden biridir.
   Şiirlerinde düşünceyi dil içinde eritmeye yönelen, özlü bir söyleyiş ve çarpıcı biçim arayan, toplumsal eleştiri için mizah aracını kullanan bir tutumu vardır.
   Şiirlerindeki sevinç zamanla yerini bunalıma; toplumsal dengesizlikleri eleştirme kaygısı ise yerini yıkıcı bir umutsuzluğa bırakmıştır.
   "Dize işlevini yitirdi" gerekçesiyle yeni arayışlara yönelmiş, şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar kullanmıştır.
   II. Yeni içindeki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmamış, kapalı, anlaşılması güç, yine de anlamdan ayrılmayan bir şiire yönelmiştir.
   Şiirinde düzyazı olanaklarını kullanmaktan da çekinmemiştir.
   Sürekli yazan, yayınlayan bir şair olarak dikkatleri çekmiş, sadece şiirleriyle değil tepkileri ve yaşama biçimiyle de adından söz ettirmiştir.

  Eserleri:

  Şiir: İkindi Üstü, Yerçekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup,
  Kirli Ağustos, Şairin Seyir Defteri, İlkyaz Şikâyetçileri, Oteller Kenti…

  Düzyazı: Gül Dönüyor Avucumda (Ölümünden sonra 1987)  Ülkü Tamer (1937- … )
   II. Yeniye akımın ana karakteri oluştuktan sonra dahil olduğu halde kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkat çekti.
   Keskin bir ironiyle örülmüş derin acıların ve beşeri trajedilerin dile getirildiği şiirinde 1970’ten sonra toplumsal duyarlıklar öne çıktı.
   Şiir: Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Virgülün Başından Geçenler

  Ece Ayhan (1931-2002)
   “İkinci Yeni” tanımı yerine “Sivil Şiir”i önerdi ve kullandı. İmge ustası olarak değerlendirilir.
   Kentli küçük insan tipini işledi.
  Şiirleri: Bakışsız Bir Kedi Kara, Kınar Hanımın Denizleri, Sivil Şiirler, Ortodokslular

   İlhan Berk (1916-2008)
   Şiire vezin ve kafiye ile başlamış olmasına rağmen daha sonra sürekli bir yenilik peşinde koştuğu görülür.
   Şiirlerinde sürekli soyut bir dil aradığı görülür.
   Şiirlerinde cinsellik ve tarih ana temalar arasında yer alır.
   Çeşitli nesneleri, kent, sokak gibi olguları şiirleştirdi.
  Şiirleri: Güneşi Yakanların Selamı, Günaydın Yeryüzü, Çivi Yazısı, Türkiye Şarkısı, Galile Denizi

  Turgut Uyar (1927–1985)
   Şiirimizi biçim ve öz bakımından yenileştirmiştir. Kapalı, soyut anlatım tarzını benimsemiş, şiirinin çağrışım gücünü zenginleştirmiştir.
   Şiir çizgisini oluşturan unsurlar arasında halk, divan ve Batı edebiyatını sayabiliriz.
   Gerek öz gerekse biçim bakımından sürekli değişen, halk şiirinden divan şiirine geniş bir kültür birikimini değerlendirirken kendisi olabilen bir şiiri geliştirmiştir.
  Şiirleri: Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistan’ı, Tütünler Islak
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Şub 2017
Yükleniyor...