İhsan kelimesi sözlükte anlamı ve dini kavramı nedir?

Eylem

Yönetici
#1
İhsan kelimesi sözlükte anlamı ve dini kavramı nedir ?

İhsan sözlükte “iyilik etme, iyi ve güzel davranma, bağışlama, ikram etme” anlamlarına gelir.

Dinî kavram olarak ise insanın daima Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğunu bilmesi ve O’nu görüyor gibi yaşamasıdır. İhsan , kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah’ın (c.c.) her an kendisini gördüğünü bilerek bilinçli ve dikkatli yaşaması demektir. Hz. Muhammed (s.a.v.), ihsanı “… Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görür.”13 şeklinde tanımlamıştır. İhsan , gerek ibadetlerin gerekse sosyal hayattaki bütün davranışların Allah (c.c.) rızası için güzel bir şekilde yerine getirilmesidir.
 
Üst