ığdır resimleri

Igdir Adinin Kaynagi

Igdir'in adi; 24 Oguz boyundan 21.sayilan Iç-Oguzlar Üç-Ok koluna mensup Oguz Han'in alti oglundan biri olanCengiz ALP'in en büyük oglu olan 'Igdir Bey' den gelmektedir. Bu boyun ilkbasbug'u Igdir Bey'dir. Igdir, kelime olarak 'iyi, büyük, ulu, yigit baskan vebahadir' gibi anlamlara gelmektedir.

Tarihçesi

Kars iline bagli bir ilçe iken, ekonomik,sosyal ve cografi özellikleri dikkate alinarak, 27.05.1992 tarih ve 3806 sayili kanunhükmünde kararname ile Türkiye'nin 76. ili olmustur. Dogu Anadolu Bölgesinindogusunda yer alan ilimizde, asirlar boyu birçok medeniyetin ve uygarliklarin hükümsürdügü, biraktiklari tarihi kalintilardan anlasilmaktadir. Günümüze kadar;Urartular, Sakalar, Mogollar, Sasaniler, Selçuklular, Karakoyunlular ve OsmanliImparatorlugu'nun kültürleri ilimizde hayat bulmustur ve izleri hala yansimaktadir.14 Ekim 1920 tarihinde Kazim Karabekir komutasindaki ordumuz tarafindan Ermeniisgalinden kurtarilarak anavatan topraklarina katilmistir. gdir ile ilgili olarakbugüne kadar yapilan çesitli arkeolojik ve prehistorik (tarih öncesi) arastirmalar,bölgedeki yerlesmelerin insanlik tarihi kadar eski oldugunu, bölgenin bir çokmedeniyete ve uygarliga besiklik ettigini ortaya koymaktadir. Igdir Ovasi'ndabulunan kara obsidiyen tas aletlerle, çakmak tasindan yapilmis aletler, mezolitik(yontma tas) devrin bölgede de yasandigini göstermektedir. Bölgenin ilk yerlesikkavmi, MÖ. 5000-4000 yillarinda Orta Asya'dan geldikleri kabul edilen, bugünküAzerbaycan, Sürmeli Çukuru ve Dogu Anadolu'da yerlestikleri sanilan HURRILER'dir.Hurrilerden sonra, MÖ.. 3000-2000 yillarinda MITANNILER, ETILER, ASURLAR,KIMMERLER, MEDLER, PERSLER, SÜMERLER ve SUBAILER gibi kavimlerin Orta Asya'dan gelerekAgri Dagi yamaçlari, Aras Nehri Havzasi ve Dogu Anadolu'da ikamet ettiklerisanilmaktadir. Bölge daha sonra sirasiyla; URARTULAR, ISKITLER, SELEVKOSLULAR,ARSAKLILAR, SASANILER, ARAPLAR, BIZANSLILAR, SELÇUKLULAR, MOGOLLAR, ÇINGIZLER,ILHANLILAR, CELAYIRLILAR, KARAKOYUNLULAR, AKKOYUNLULAR ve SAFEVILER' IN elinegeçmistir.Yavuz Sultan Selim'in 1514'te Çaldiran Savasi'yla Safevileri yenmesiylebirlikte bölge de Osmanli idaresine girmistir. Osmanlilarin 1583'te Revan'i (Erivan)fetihlerinden sonra, bugünkü Igdir, Tuzluca ve Aralik ilçelerinin idaresi"Aralik Kazasi" adiyla Revan Eyaleti'ne baglanmistir. Iranlilarlayapilan savaslar sonunda imzalanan 1736 tarihli Istanbul Antlasmasindan sonra 1827'yekadar IRAN idaresinde kalan bölge, 1877-1878 Osmanli-Rus savasi (93 harbi) sonunda 42yil Rus isgaline maruz kalmistir. 1917 Ekim Devriminden, Bolsevik Ihtilali sonraiçine düstügü siyasi bunalimdan kurtulamayan Rusya'nin diger devletlerleBrest-Litovks muahedesini imzalamasiyla bölge, tekrar Türklere geçmisse de 30 Ekim1918 tarihli Mondros Mütarekesiyle Türk ordulari bölgeden çekilince bölge Ermeniler'in mezalimine sahne olmustur. Nihayet, 14 Kasim 1920'de 15. Kolordu Komutani KazimKarabekir komutasindaki kahraman Türk ordusunca bozguna ugratilan Ermenilerin ArasNehri'nin kuzeyine püskürtülmesiyle birlikte, Igdir ve çevresi de kesin olarakTürkiye'nin mukaddes topraklarinin ayrilmaz bir parçasi haline gelmistir. Nitekim,Igdir'da 14 Kasim tarihleri ilin düsman isgalinden kurtarilisinin yildönümü olarak her yil törenlerle kutlanmaktadir.

 
Üst