İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi
  İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Ne İşe Yarar
  İdare Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Örneği

  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

  Sunulmak Üzere
  ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  DOSYA ESAS NO :

  DOSYA KARAR NO :
  ……………./…………
  İTİRAZ EDEN
  DAVACI :
  ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
  Adres: …………………………………….
  VEKİLİ :
  Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
  Adres: …………………………………………..
  Tel:…………………… Fax:……………………
  DAVALI :
  ……………………. …………………………
  Adres: ……………………………………..
  KONU :
  Hukuka aykırı olarak verilen idari para cezasının iptaline ilişkin talebimizin reddine dair verilen kararın bozulması talebidir.

  DAVA DEĞERİ :
  …………….. TL
  AÇIKLAMALAR :

  Hukuka aykırı işlemin iptali talebi ile açılan adı geçen davanın reddine ilişkin karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve …. aylık prim bordrolarının verilmemesi idari para cezasını gerektirmediği halde verilen para cezasının iptaline ilişkin davamız reddedilmiştir. Kaldı ki müvekkil ailesiyle birlikte çalışarak, inşaatın hali hazırdaki yarı kısmını yapmıştır.
  Sigorta Kurumu müvekkilin özel inşaatında işçi çalıştırıldığını ispat edemediği halde bu cezanın verilmesi usul ve yasaya aykırı iken davanın reddi yerinde değildir. Müvekkilim işçi çalıştırmadığı için de 506 sayılı SSK Kanununun 9. maddesindeki bildirge ve prim bordrolarını vermek zorunda da değildir.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ SEBEPLER : İlgili Mevzuat.
  TALEP SONUCU : Yukarıda arz edilen nedenler ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle itirazımızın kabulü ile işbu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

  Davacı Vekili

  Avukat
   


Yükleniyor...