İdare Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasında Sınır Sorunu Hakkında Bilgi

'Etüt Merkezi' forumunda Violet tarafından 28 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. İdare Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasında Sınır Sorunu Hakkında Bilgi,
  İdare Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasında Sınır Sorunu Hakkında ,
  İdare Hukuku ile Anayasa Hukuku Arasında Sınır Sorunu ,
  İdare Hukuku ile Anayasa Hukuku ,  Anayasa hukukunun incelediği konulardan biri devletin yürütme organının kuruluşu ve işleyişidir Bu konu itibarıyla idare hukuku ile anayasa hukuku alanında ortaklık vardır Acaba “yürütme” konusunda, anayasa hukuku ile idare hukuku arasındaki sınır çizgisi nereden geçer?

  a) Önerilen Kriterler- Anayasa hukuku ile idare hukuku arasındaki ayrım konusunda çeşitli kriterler önerilmiştir[162]: (1) Birinci olarak, yürütme organının “yüksek makamları”nın incelenmesinin anayasa hukukunun, buna karşılık “alt makamları”nın, özellikle “basit idarî makamlar (simples autorités administratives)”ın incelenmesinin idare hukukunun alanına girdiği söylenmektedir[163] Bu ayrıma göre, Cumhurbaşkanının ve başbakanın incelenmesi anayasa hukukunun, ama valinin, kaymakamın veya muhtarın incelenmesi idare hukukunun konusuna girer (2) Bazı yazarlar da , anayasa hukuku ile idare hukuku arasındaki ayrımı, “hükûmet etmek (gouverner)” ile “idare etmek (administrer)” arasındaki fark ile açıklamaya çalışmıştır (3) Diğer bazı yazarlar da idare hukuku ile anayasa hukuku arasındaki ayrımı “idarî işler ” ile “siyasî işler ” arasındaki ayrım ile açıklamaya çalışmışlardır[165] Bunlardan birincisi anayasa hukukunun konusunu, ikincisi ise idare hukukunun konusunu oluşturur[164]