İçişleri Bakanlığı görevleri kısaca

'Güncel Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 3 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. İçişleri Bakanlığının görevleri kısaca

  3152 sayılı kanunda belirtilen İçişleri bakanlığının görevleri şunlardır;

  - Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düze nini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

  - Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

  - Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,

  - Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

  - Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

  - Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,

  - Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,

  - Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu
  sağlamak,

  - Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

  - Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


  Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının amblemi
  içişleri bakanlığı amblemi.jpg
   


Yükleniyor...