İbn-İ Farid Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 3 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. İbn-İ Farid Hayatı Hakkında Bilgi


  İbn-İ Farid Biyografisi


  Mısır'da yetişmiş büyük velilerdendir.

  İsmi, Ömer bin Ali bin Mürşîd’dir. Künyesi Ebû Hafs olup, Sultân-ül-âşikîn (âşıkların sultânı) ve Şerefüddîn lakabları vardır. Resûlullah’ın süt annesi Halîme’nin mensub olduğu Benî-Sa’d kabilesine mensûbdur. 1180 (H.576) senesinde Mısır’da doğup, 1238 (H.636) senesinde yine burada vefât etti. Mısır’da Karâfe denilen yere defnedildi.

  İbn-i Fârid, aslen Sûriye’nin Hama şehrindendir. Babası, buradan Mısır’a gelip yerleşmiştir. İbn-i Fârid’in babası, devlet kademelerinde, haksızlığa uğrayanların haklarını kazanmalarında yardımcı olduğu için kendisine Fârid denmiştir.

  Biraz büyüyünce, Şâfiî fıkhı ile meşgûl oldu. İbn-i Asâkir’den hadîs-i şerîf ilmini aldı. Büyük hadîs âlimi Münzirî ve başkaları kendisinden hadîs-i şerîf rivayet etti. Sonra tasavvuf yoluna ve yalnızlığa meyletti. Dünyâ sevgisinden ve bağlarından sıyrılmaya çalıştı. Babasından izin alır, Mukattam Dağı taraflarına, vâdilere, Kâhire’deki Karafe harâbelerindeki terk edilmiş bir vaziyette bulunan mescidlerden birine gider, bir müddet oralarda kalırdı. Babasının hakkına riâyet edip gönlünü almak için, günde bir-iki kere yanına giderdi.

  İbn-i Fârid bir gece rüyâsında Resûlullah efendimizi gördü. Resûlullah efendimiz ona: “Sen kime mensupsun?” buyurunca; “Süt vâlideniz Halîme’nin bağlı olduğu Benî-Sa’d kabîlesine” diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz; “Bilakis senin nesebin bana bağlıdır. Yâni, sen benim sevgimle dolusun, benim sünnet-i seniyyeme bağlısın.” buyurdu.
   


Yükleniyor...