Biyografi I. Alâeddin Keykubad Kimdir? Zehirlenerek Mi Öldürüldü?

#1
I. Alâeddin Keykubad Kimdir Zehirlenerek Mi Öldürüldü.jpg

I. Alâeddin Keykubad Kimdir? Zehirlenerek Mi Öldürüldü?

I. Alâeddin Keykubad

Selçuklu sultanları arasında çok mümtaz bir mevkiye sahip olan I. Alâeddin Keykubad Devrinde Türkiye çok mamur ve müreffeh olmuş ve ileri bir medeniyet seviyesine erişmiştir. Zamanında Moğollar dünyayı alt üst etmeye başladıkları için bu ileri görüşlü Sultan birçok şehri muhteşem surlarla kalelerle teçhiz ederek müdafaaya hazırlamıştır. Özellikle cami, medrese, kervansaray ve hastane gibi unutulmaz eserler bırakmıştır. Bu sebeple de Sultan halk arasında “Uluğ Keykubad” adıyla bilinirdi. Ölümü ise trajik olmuştur. 1237 tarihinde Diyarbakır Seferi’ne çıkmaya hazırlanan I. Alâeddin Keykubad, sefer öncesi büyük bir ziyafet tertip ettirmiştir. Fakat bu yemekte Çaşnigir Nasuriddin Ali’nin sunduğu kızarmış kuş etini yedikten sonra rahatsızlanan Sultan’ın durumu geceleyin daha da ağırlaşmıştı. 30-31 Mayıs 1237’de vefat etmiştir. Selçuknâme’de, Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev ve Vezir Sadettin Köpek tarafından, sultanın zehirlenerek öldürüldüğü yönünde bilgi verilmektedir.
 
Üst