Hz Süleyman (a.s) Peygamberin Hayatı Kısaca

#1

Hz Süleyman (a.s) Peygamberin Hayatı Kısaca

Hz. Süleyman (a.s.), kendisi gibi bir peygamber olan Hz. Davud’un (a.s.) oğludur. Davut peygamberin vefatından hemen sonra, henüz küçük yaştayken hükümdar
oldu. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Süleyman (a.s.) ve onun üstün özelliklerinden pek çok ayette bahsedilmiştir.

Hz. Süleyman (a.s.) peygamberlik görevi yanında babasından devraldığı hükümdarlığı da uzun yıllar devam ettirdi. Hükümdarlığı Filistin, Ürdün ve Suriye’yi içine
alan bölgeyi kapsadı. Hz. Süleyman (a.s.), babasının başlattığı önemli işlerden biri olan Mescid-i Aksa’nın (Beytü’l-Makdis) yapımını uzunca bir sürede tamamladı. Çok maliyetli olan bu inşaat için kendi hazinesinden bütün imkânları kullandı.

Cenab-ı Allah tarafından Hz. Süleyman’a (a.s.) pek çok mucize verildi. Rüzgârın onun emrinde olması, ona kuşların ve diğer canlıların dilinin
öğretilmesi bunlardan bazılarıdır

Allah Teala tarafından Hz. Süleyman’a (a.s.) davalarda hüküm verme konusunda önemli bir yetenek ve üstün bir ilim bahşedilmişti

Hz. Süleyman (a.s.), kırk yıl süren hükümdarlığı ve peygamberliği süresince Allah teala adını insanlara duyurmak için çalışmıştı. Onun saltanatı, zenginlik ve adalet kavramlarıyla bütünleşmişti. Kurduğu büyük devlet onun vefatından sonra dağıldı. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatı ise Kur’an-ı Kerim’de bir ibret öyküsü olarak
bizlere anlatılmıştır
 
Üst