Hz. Nuh (a.s) Peygamberin Kıssası Özet

#1
Hz. Nuh (a.s) Peygamberin Kıssası Özet.jpg


Hz. Nuh (a.s) Peygamberin Kıssası Özet

Hz. Nuh (a.s) İnsanları Allah Teal'nın emrettiği doğru yola iletmeye çalışan peygamberlerden birisi de Hz. Nuh’dur (a.s). O bıkıp usanmadan kavmini bir olan Allah Teala inanmaya çağırıyordu. Bu durum Kur’an’da şöyle bildirilmiştir: “Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh’u kendi kavmine gönderdik.”6 Nuh (a.s) kendisine inanmayan kavmini bıkıp usanmadan uyarmaya devam ediyordu.

Bir gün Nuh Peygamber, kavmini bir olan Allah’a davet ederken Hz. Nuh (a.s), kavmi ona inanmayınca, onlara büyük bir azaptan söz etti. “Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki ben, sizi ‘Allah’a kulluk edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin’ diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah’ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!”7 . Uyarısını yaptığı halde kavmi onun sözlerine kulak asmadı, söylediklerini doğrulamadı.

Hz. Nuh (a.s) üzgün bir şekilde evine döndü. Allah Teala'ya yakararak “Rabbim! Doğrusu kavmimi sürekli doğru yola çağırdım. Ne var ki kendilerini her çağırışımda öğütlerimi dinlememek için kulaklarını tıkadılar. Tek tek ve toplu hâlde onlarla konuştum. Açıktan ve gizliden görüştüm. ‘Allah’ın göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmüyor musunuz? Güneşi ve ayı göğe nasıl yerleştirdiğini, sizi yeniden dirilteceğini düşünmüyor musunuz?’ dedim.

Yüce Rabbim, doğrusu onlar bana karşı geldiler. Korkarım ki bu insanlar yaşadıkça başkalarına kötü örnek olacaklar. Onlar hakkında en doğru kararı mutlaka sen verirsin. İman eden erkek ve kadınları bağışla, sadece zalimleri yok et.” dedi. Yüce Allah (c.c), Hz. Nuh’un (a.s) duası üzerine ona büyük bir gemi yapıp beklemesini buyurdu.

Nuh Peygamber nasıl gemi yapacağını bilmiyordu. Allah (c.c), Hz. Nuh’a (a.s) onun ilmini de öğretti. Nuh Peygamber (a.s) gemi yapmaya başlayınca ona inanmayanlar, Ne oldu Nuh, peygamberliği bırakıp marangozluğa mı başladın, diyerek onunla alay ettiler. Hz. Nuh (a.s) ise onlara aldırmayıp gemiyi bitirdi. Allah’ın (c.c) buyruğunu beklemeye başladı. Sonunda Allah (c.c), Hz. Nuh’a (a.s) kendisine inananları ve her hayvandan birer çifti gemiye almasını emretti. Derken aylarca yağmur yağdı. Yeryüzü sularla kaplandı. Gemiye binen Hz. Nuh (a.s) ve ona inananlar kurtuldular. Yağmur kesildikten sonra sağ salim gemiden indiler. İnanmayanlar ise suda boğulup gittiler.8

6 Nuh suresi, 1. ayet.
7 Nuh suresi, 2-4. ayetler.
8 bk. Nuh suresi, 1-28. ayet.
 
Üst