Hz. Musa (a.s) Asasının Yılana Dönüşmesi, Kıssası

#1
Hz. Musa (a.s) Asasının Yılana Dönüşmesi, Kıssası

Peygamber Hz. Musa (a.s) Firavun’un krallık yaptığı halka , Hz. Musa (a.s) peygamber olarak gönderilmişti. Hz. Musa (a.s), Allah’ın (c.c) emri ile yanında kardeşi Hz. Harun (a.s) ile beraber Firavun’a giderek onu Allah’a (c.c) iman etmeye çağırdı. Firavun’un karşısına çıkınca şöyle dedi:

— Ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın elçisiyim. Seni bir olan Allah’a inanmaya çağırıyorum. Bu çağrı karşısında Firavun, Musa Peygamber’den söylediklerini ispatlamasını istedi. Musa Peygamber , asasını yere attı. Asa yere düşer düşmez yılana dönüştü. Ardından Hz. Musa (a.s) elini koynuna sokup çıkardı. Eli bembeyaz parlıyordu. Firavun gördüğü mucizelerden etkilense de Musa Peygamber’in büyücü olduğunu iddia etti. Ona :

— “Bizim de en az senin kadar usta sihirbazlarımız var.”, diyerek yarışma teklif etti. Hz. Musa (a.s), Firavun’un bu teklifini kabul etti.

Beklenen gün geldi. Büyük bir kalabalık, sarayın önündeki meydanda toplandı. Hz. Musa (a.s) ve kardeşi Hz. Harun (a.s) da geldiler. Firavun, büyücülere üstün gelmeleri halinde çok büyük hediyelerle onları ödüllendireceğini söyledi.

Önce sihirbazlar ellerindeki ip ve değnekleri yere attılar. Bunlar hareketlenen küçük yılanlara dönüştü. Sonra Hz. Musa (a.s) asasını yere attı. Asa, büyük bir yılana dönüştü ve meydandaki yılanların hepsini yuttu. Sonra Hz.Musa (a.s) asasını yerden aldı ve asa eski hâline döndü.

Büyücüler bunu görünce Musa Peygamber’in sihirbaz olmadığını, Yüce Allah elçisi olduğunu anladılar ve şöyle dediler:

— Şüphesiz Cenab-ı Allah onu peygamber olarak görevlendirmiştir. O, bu mucizeyi Rabbinin izni ile göstermiştir. Biz, alemlerin Rabbine inanıyor ve ona boyun eğiyoruz. Musa ve Harun’un söylediklerine iman ediyoruz.
 
Üst