Hz Muhammed'in eşlerinin adları isimleri

'Dini Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 31 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. hz muhammed'in eşlerinin ismi,


  Hz. Hatice: Hanımlarından ilki olan Hz. Hatice Kureyşli Huveylidin kızıdır. Hz. Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi. Bu hanımı ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi. Zira bu hanım, peygamberlik görevinde Hz. Muhammede yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu. Hicretten üç sene önce vefat etti.

  Hz. Sevde: Resûlullah, Hz. Haticenin vefatından günlerce sonra Kureyşli Zema'nın bu kızı ile evlendi. Hz. Sevde Hz. Peygamberle geceleme hakkını Hz. Aişeye devretmişti.

  Hz. Aişe: Hz. Ebû Bekirin kızıdır. Hicretin birinci senesinde Hz. Peygamber onunla zifafa girdi. Ondan başka bâkire ile evlenmedi. Hanımlarının en fakihi/anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi. Sahâbenin pek çoğunun fetvâ kaynağı idi. (Ona iftira atıldığında) suçsuzluğu vahiy ile tespit edildi.

  Hz. Hafsa: Ömer b. Hattâbın kızıdır. Ebû Dâvûd, Hz. Peygamberin onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğünü zikretmektedir.

  Hz. Zeyneb: Kays kabilesinin Hilâl b. Amiroğullarından Huzeyme b. el-Hârisin kızıdır. Hz.Peygamberin bu hanımı, evlendikten iki ay sonra vefat etmiştir.

  Hz. Ümmü Seleme Hind: Kureyşli Mahzûmoğullarından Ebû Ümeyyenin kızıdır. Ümmü Seleme, Allah Resûlünün en son ölen hanımıdır.

  Hz. Zeyneb bt. Cahş: Esedoğullarındandır. Bu hanım, halası Ümeyyenin kızıdır. Şu âyet onun hakkında inmiştir: “Zeyd o kadınla beraberliğini sona erdirdiğinde onu seninle evlendirdik.Bu âyet nedeniyle Hz. Peygamberin diğer hanımlarına karşı övünerek şöyle derdi: “Sizi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat ötesinden Allah evlendirdi! Hz. Ömerin hilâfetinin ilk zamanlarında vefat etti.

  Hz. Cüveyriye: el-Hârisin kızıdır. Bu hanım Mutsalikoğullarından esir alınanlar arasında idi. Hz. Peygambere gelerek ondan kölelikten azât sözleşmesi (mükâtebe) ile yardım istedi. Hz. Muhammed onun adına kölelikten kurtulma parasını ödedi ve onunla evlendi.

  Hz. Ümmü Habîbe: Kureyşin Emeviler kolundan Ebû Süfyânın kızıdır. Abdullah b. Cahş ile evli iken, birlikte Habeşistana hicret etmişlerdi. Abdullah orada hıristiyan oldu, Ümmü Habîbe ise müslüman olarak kaldı. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Necâşîye bir heyet göndererek Ümmü Habîbeye talip oldu. Necâşî, Hz. Muhammedle onu nikahladı. Necâşî, Hz. Peygamber adına Ümmü Habîbeye mehir verdi. Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi.

  Safiyye: Nadîroğullarının reisi olan Huyey b. Ahtabın kızıdır. Hârûn b. İmrânın soyundan gelmektedir. Bu hanım, Hz. Peygambere Safîden bir câriye olarak gelmişti. Allah Resûlü onu azât etmiş ve azâdını mehri saymıştı. Böylece bu durum ümmet için sünnet/ gelenek oldu. Buna göre, kişi câriyesini azât eder ve azâdını onun mehri kabul ederdi.

  Hz. Meymûne: Hilâloğullarından el-Hârisin kızıdır. Bu hanım, Hz. Muhammedin evlendiği en son kadındır. Hz. Peygamberin bu hanımla evliliği, Mekkede kaza umresi sırasında ihramdan çıktıktan sonra gerçekleşmiştir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 23 Ara 2012
 2. Cevap: Hz Muhammed'in eşlerinin adları isimleri

  teşşekkürler ödevimi sayenizde yaptım
   
Yükleniyor...