Hz. İsa (a.s.) Duası

Züleyha

Yönetici

Hz. İsa (a.s.)in Ölüleri Dirilttiği dua nedir?


Hacetlerin Husülü İçin Okunacak Dua Ebu'l-Hüzeyl (ra.anha) dan rivayet edildiğine göre, Meryem oğlu İsa (as.) ölüleri diriltmek isteyince iki rekat namaz kılar, birinci rekatta Mülk Süresi'ni, ikinci rekatta da Secde Süresi'ni okur, namazı bitirince şu yedi isimle dua ederdi:

Hz. İsa (a.s.)  Duası.jpg

"Ya Kadîm (varlığının başlangıcı olmayan)! Ey Hafi (gözlerden gizli olan)! Ya Daim (ebediyyen var olacak)! Ya Ferd (tek olan)! Ya Vitr (bir olan)! Ya Ehad! Ya Samed (her şey Kendisine muhtaç olan, Kendisi ise hiçbir şeye ihtiyaç duymayan)!”

Hz. İsa (a.s.)a bir şiddet isabet edince, şu diğer 7 isimle dua ederdi:


Hz. İsa (a.s.)  Duası.jpg


"Ya Hayy (diri olan)! Ya Kayyûm (her varlığı ayakta tutan)! Ya Allah! Ya Rahman! Ey celal ve ikram sahibi! Ey göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin nüru (aydınlatıcısı)! Ey yüce olan Arş'ın Rabbi! Ya Rabbi!"
(İbnu Ebi Hatim, et-Tefsir, no:7003, 4/1241; Ibnu Kesir, et-Tefsir, 2/108)

Ancak şunu ifade edelim ki, günümüzde bu rivayetle amel etmek isteyenlerin birinci rekatta Secde, ikinci rekatta Mülk Süresi'ni okumaları uygun olur. Zira Kur'an-Kerim'de Secde Süresi önce geçmektedir. Isa (Aleyhisselamın şeriatında ise buna riayet şart olmayabilir.
 
Üst