Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ne denir?

#1

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ne denir?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nesli Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin’in
(r.a.) soyundan gelenlere seyit denilir.

Hz. Muhammet“Allah’ım, işte bunlar benim ehl-i beytimdir. Onların kirini gider ve onları tertemiz yap!” diyerek torunları için dua etmiştir. ( Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 33.)
 
Üst