Huri Nedir - Huri Ne Demek - Huri Hakkında Bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Dark tarafından 16 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Huri Nedir - Huri Ne Demek - Huri Hakkında Bilgi

  Kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir mü'min kimse, kızmazsa, Allahü teâlâ kıyâmet günü onu herkesin arasında çağırır; "Cennet'te istediğin hûrînin yanına git" der. (Hadîs-i şerîf-Et-Tâc)

  Cennet'e girdim. Bir köşk gördüm. İçinde bir hûri gördüm; "Sen kimin içinsin?" dedim. Ömer bin Hattâb için yaratıldım!"dedi. (Hadîs-i şerîf-Buhârî ve Müslim)

  Cennet'in güzel kokusu, beş yüz yıllık yoldan alınır. Cennetliklerin, Cennet'te şimşekten at ve develeri vardır. Yularları, eğerleri, heybeleri, kızıl yâkuttandır. Bunlara binerek birbirlerini ziyâret ederler. Âileleri hûrîlerdir. Hûrîler ise, dizilmiş inciler gibidir... Allahü teâlâ huylarını her türlü kötülükten temizlediği gibi, sümkürmek, abdest bozmak ve benzeri hallerden de bedenlerini arındırmıştır. Bu gibi hâllerde kendilerinden misk gibi kokular çıkar. (Hasen-i Basrî)

  Can vermek acısı dünyâ acılarının hepsinden daha acıdır. Fakat, âhiret azâblarının hepsinden daha hafiftir. Mü'min, rûhunu teslim edeceği vakit, rahmet meleklerini, Cennet hûrilerini görür. Onları görmenin zevki ile can verme acısını duymaz. Rûhu, tereyağından kıl çeker gibi, kolay çıkar. Nîmetlere kavuşur. (Abdülhakîm-i Arvâsî)  Huriler Hakkında Bilgi

  Gözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz olan, Cenâb-ı Allah'ın, cennetliklere vadetmiş olduğu güzel kızlardan her biridir.

  Kur'ân-ı Kerim'de Huriler
  Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir.
  (Duhan, 44/54)  Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri henüz tomurcaklanmış yaşıt kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.


  (Nebe, 78/31-34)
  Onlar koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt dilberler vardır. (Sâd, 38/51, 52)  Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişizdir. Onları bâkire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.
  (Vâkıa, 56/35-38)  Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.(Rahmân, 55/70)  Orada utangaç bakışlı öyle kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır.
  (Rahmân, 55/56)  Ve sedeflerinde saklı inciler gibi iri siyah gözlü eşler
  (Vâkıa, 65/22, 23)

  Hadislerde Huriler

  Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler"
  (Buhârî)

  Ümmü Seleme, Peygamber (sav)'e bir gün:
  "Ya Rasûlüllah! dünyada ki kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?" diye sorar.

  Rasûlüllah (sav);

  "Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap verir.

  Ümmü Seleme;

  "Niçin" deyince

  O, şöyle cevap verir;
  "Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için"

  (Tabarânî'den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'ân Terc., VI. 81
   
Yükleniyor...