Huneyn savaşı özeti

huneyn savaşı hakkında kısa bilgi

Bugün “eş-Şerai’ Vadisi” diye bilinen Huneyn, Harem-i Şerif’e 36 km. uzaklıktadır. Hevazin ordusunun komutanı Malik b. Avf otuz yaşlarında, gösterişe düşkün, tecrübesiz ve maceraperest bir gençti. Askerlere cesaret vermek ve firarı önlemek amacıyla kabilenin kadınlarını, çocuklarını ve hayvanlarını da savaş alanına getirtmişti. Dolayısıyla Hevazinliler bir bakıma ölüm kalım savaşına hazırlanmışlardı. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.) Huneyn vadisinde toplanan müşriklerin üzerine yürümeye karar verdi. On iki bin kişiden oluşan İslam ordusunun iki bini yeni Müslüman olmuş Kureyşlilerden oluşuyordu. Seksen kadar Kureyşli de henüz iman etmemişti. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kureyşli Safvan b. Ümeyye’den emanet olarak yüz zırh ve daha başka silahlar aldı. Hz. Peygamber (s.a.s.) savaştan önce Abdullah b. Ebu Hadred adlı sahabiyi bilgi toplamak üzere gizlice karşı tarafa gönderdi. Abdullah düşman ordugahında birkaç gün kalarak elde ettiği bilgileri Hz. Peygamber (s.a.s.)’e getirdi. Bu arada İslam ordusu arasından “Bize çokluğumuzdan dolayı bugün kimse galibiyet elde edemez” şeklinde sözler sarfedenler oldu. Okçularına ve askerlerinin savaş kabiliyetine güvenen Hevazinliler, Huneyn Vadisi’nin kendilerine göre en uygun yerini önceden tutarak İslam ordusuna pusu kurdular. İslam ordusunun öncü kuvvetleri, düşmanın şiddetli saldırısı karşısında başlangıçta bozularak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu durum tüm orduyu etkiledi; Müslümanlar Hevazin okçuları karşısında paniğe kapıldılar. Peygamberimiz (s.a.s.) soğukkanlılığını koruyarak yerinde sebat etti. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Abbas ve oğulları, Üsame b. Zeyd gibi sahabiler onun yanından ayrılmadılar. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gayreti ve Hz. Abbas’ın gür sesiyle yaptığı çağrı üzerine Müslümanlar tekrar toparlanarak düşmanı bozguna uğrattılar. Bozguna uğrayan Hevazinliler kadınlarını ve çocuklarını savaş alanında bırakarak kaçtılar. Huneyn savaşında altı bin esirin yanı sıra, yirmi dört bin deve, kırk binden fazla koyun ve bir miktar gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti (8/630).
 
Üst