Homojen ve Heterojen karışımlar


homojen ve heterojen karışımlara örnek,homojen ve heterojen karışımlara özellikleri,homojen ve heterojen karışımlara örnekler

Homojen ve Heterojen karışımlar

Heterojen karışımlar
Her yerinde aynı özellikleri göstermeyen karışımlara denir. Heterojen karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olarak iki özel durumu vardır:
Süspansiyon (katı-sıvı karışımı) : su-kum,su-tebeşir tozu

Emülsiyon(sıvı-sıvı karışımı): su-zeytin yağı,su-benzin karışımı,süt içindeki yağ damlacıkları da birer emülsiyondur.

Homojen karışımlar
Her tarafında aynı özelliği gösteren,tek bir madde gibi davranan karışımlara denir.Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir.
Tuzlu su,hava,kolonya,24 ayar altın örnektir.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara ise alaşım denir.

Bakır+çinko= pirinç Kurşun+kalay= lehim Bakır+kalay=tunç
Altın+bakır=bilezik alaşımı Krom+nikel+karbon+demir=çelik
Bir çözeltide çözünen(tuz gibi) ve çözücü(su gibi) olmak üzere iki madde vardır.

Örneğin; şekerli suda şeker çözünen,su çözücüdür.
Bir çözeltide çözücü fazla çözen az ise buna seyreltik çözelti,çözücü az çözünen fazla ise buna da derişik çözelti denir.
 
Üst