Hidroliz Nedir?


hidroliz nedir ne demektir,
hidroliz tepkimeleri,
hidroliz reaksiyonu,

Suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışması olayına hidroliz denir. Hidroliz tepkimeleri ise su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH- iyonlarının diğer maddeler ile etkileştiği tepkimelerdir.
 
Üst