Heyke halkı hakkında ayetler

Heyke halkı hakkında ayetler


Eyke halkı da gerçekten zalim idiler.
Hicr : 78

Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.
Hicr : 79

Onlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar. İşte bunlar da (peygamberlere karşı) birleşen topluluklardır.
Sâd : 12

Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı.
Kâf : 12
 
Üst