Hayvanların bu özelliklerini biliyormuydunuz.

Hayvanlar Aleminin Şaşırtıcı Gerçekleri:

Her yıl evcil hayvan mamasına harcanan ortalama tutar 1,5 milyar dolardır. Bu tutar,
bebek mamasına harcanan miktarın dört katına eşittir.Canlı görülen en iri canlı 35 metre uzunluğunda, 170 ton ağırlığında dişi bir mavi balinadır.
Mavi balinalar, ortalama 30 metrelik uzunluklarıyla ve 150 tonluk ağırlıklarıyla, tüm bilinen
nesli tükenmiş yaşam formları da dahil olmak üzere, hayvanlar aleminin en iri canlılarıdır.
Bir mavi balinanın kalbi dakikada sadece dokuz kez atmaktadır. 188 desibellik frekansıyla
bir mavi balinanın ıslığı, bir hayvan tarafından çıkarılan en yüksek sestir.

Tüm yaşam süresinde, ortalama bir işçi arı bir çay kaşığının 1/12'si kadar bal yapabilir.

Karıncalar uyumaz. İşçi karıncaların yaşam süresi 7 yılken, kraliçe karınca doğal şartlar
altında 15 yıl boyunca yaşayabilir.Filler sıçramayan tek memeli grubunu teşkil eder. Fillerin işitebildiği seslerin frekansı 1 ile
20000 hertz aralığında değişir. Filler, insan işitme aralığının altındaki ses frekanslarını
kullanarak iletişim kurabilirler ki, bu da 14 ile 35 hertz arasında değişmektedir. Fil dişleri,
bir filin yaşamı boyunca uzar ve 90 kilogramdan daha fazla bir ağırlığa ulaşabilir. Asya
filleri içinde, sadece erkek fillerin dişleri bulunur. Afrika fillerinde ise hem dişi ve hem de
erkek bireyde diş bulunur.

Ortalama bir inek, yaşamı boyunca yaklaşık 200.000 bardak süt verir.

Deve sütü kesilmez.

Bir devekuşunun gözü beyninden daha büyüktür.Bir erkek İmparator pengueni, yumurtalarını muhafaza etmek uğruna, 60 gün veya
daha uzun süre Antartika'nın soğuğuna dayanır. Yumurtaları tüylü bir kanat ile kaplı
ayaklarının üzerinde saklarlar. Baba penguenler bu uzun zaman süresince hiç bir şey
yemezler. Çoğu baba penguen, yavrularının yumurtadan çıkmalarını beklerken
yaklaşık 11 kg kaybeder. Babalar bu kadarla yetinmeyip, yumurtadan çıkan yavru
penguenleri gırtlaklarından çıkan özel bir sıvı ile beslerler. Anne penguen, yavrusunu
korumak için döndüğünde, babalar dinlenmek ve karınlarını doyurmak için denize
gider. Diğer taraftan penguenler, yüzebilen ama uçamayan tek kuş grubunu
temsil eder.

Memelilerin kanı kırmızı, böceklerin kanı sarı ve ıstakozun kanı mavidir.

Bir salyangoz üç sene boyunca uyuyabilir. En hızlı hareket eden salyangoz
0.0313 mph'lik hıza sahiptir.

Attaki kemik adedi insanın sahip olduğundan 18 fazladır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:


Bukalemunun, saydam derisinin altında muhtelif hücre tabakaları vardır.
Bu hücre tabakaları, bukalemundaki renk değişiminin kaynağıdırlar. Bu hücre tabakalarının
bazıları farklı pigmentler içerirken, diğerleri yeni renkler oluşturmak üzere sadece ışığı
yansıtırlar. Renk değişimine çeşitli faktörler iştirak eder. Işık, sıcaklık ve hissi durumları
bukalemunda renk değişimini gerçekleştirirler. Sıklıkla yeşil, kahverengi ve gri arasında
gidip gelen renkleri, bukalemunların bulundukları habitatın geri plan rengiyle bir bütün
oluşturmasını sağlar. Bir bukelamun vücudunun iki katı uzunluğuna sahip bir dile sahiptir.
Bundan dolayı, vücut uzunluklarının 2,5 katından daha uzak mesafedeki bir gıdaya
dilleri ile uzanabilirler. Bukalemunlar, gözlerini aynı anda iki farklı yöne hareket ettirebilirler.

Kedilerin her iki kulağında 32'şer kas vardır. Kediler ses üstü (ultrasound) frekansları
işitebilirler.

Genellikle okyanusların derinliklerinde yaşayan dev mürekkep balıkları en iri göze sahip
hayvanlar olarak bilinirler.


Şu ana kadar yapılan araştırmalar doğrultusunda, köpek balıkları yaşamları boyunca
hiç hastalanmayan tek hayvan grubunu temsil etmektedirler. Bilindiği kadarıyla, bu
hayvanlarda, kanserde dahil olmak üzere, her bir hastalığa bağışıklık mevcuttur.
Bir köpek balığı 100 milyon su partikülü içinde, 1 kan partikülünü hissedebilir.

Sıçan zehrinin, sıçanların üzerinde oldukça etkili olmasının sebebi, bu hayvanların
kusabilme özelliklerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.

Bir geyiğin boynuzunun oluşmasından sorumlu hücreler tabiatta en hızlı çoğalan
hayvan hücreleridir.

2600 civarında farklı kurbağa türü vardır. Kurbağalar, Antartika kıtası haricinde
dünyanın her yerinde yaşarlar.

Koalalar asla su içmezler. Sıvı ihtiyaçlarını yedikleri ökaliptüs yapraklarından karşılarlar.

Bir aslanın kükreyişi 5 mil (yaklaşık 8 km) öteden duyulabilir.


Tavşanlar yediklerini iki kere sindirirler. Tavşanların basit birer mideleri, fakat büyük
bir çekumları ve apendiksleri vardır. Bu hayvanlar, çekumları ince barsağın sonunda
yer aldığından, bakterilerin parçaladığı ürünleri kullanamamaktadırlar. Bundan dolayı,
tavşanlar sindirilmiş besin materyalini dışarı çıktıktan sonra hemen yeniden besin
olarak alırlar.

Güvercinin kemiklerinin ağırlığı, tüylerinden daha hafiftir.

Geceleri, yunus balıkları, hemen su yüzeyinin altında uyurlar. Bu sürede sık sık
hava almak için yüzeye çıkarlar.

Bir tavuğun tüm yaşamı boyunca ürettiği artık, 100-watt'lık bir ampülü 5 saat boyunca
çalıştırabilecek yeterlilikte enerji üretebilir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst