Hatim ve Mevlid'den Sonra Okunan Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. hatim ve mevlit duası,hatim duası,Hatimden Sonra Okunacak Dua,Mevlütten Sonra Okunacak Dualar

  Hatim ve Mevlid Den Sonra Okunan Dua

  HATIM DUASI

  (Yasin, Kelime-i Tevhid ve Mevlidde okunabilir )


  Bismillahirrahmanirahim

  Cezü anna Muhammeden Sallü Aleyhi ve Selleme ma hüve ehlüh"


  Ey göklerin ve yerin yegane sahibi olan ulu Allah!
  Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor,
  huzuruna mümin geldik, mümin ölmek istiyoruz Bu lütfü bizden
  esirgeme Yarabbi


  6666 ayet hürmetine, okunan Yasin’ler hürmetine, okunan Tebareke suresi hürmetine, okunan Aşrı şerifler hürmetine, getirilen tekbirler hürmetine, esteizubillah fetekabbeleha rabbüha bikabülün hasenin sırrına mashar eyle Yarabbi

  Evvela bizzat hülasayı mevcudat, Sultanül Enbiya, Habibi Hüda, HzMuhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selem Efendimiz Hazretleri’nin ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle Yarabbi,

  Tüm Enbiyaullahında ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi
  Hz Hatice(ranh),Hz Fatıma(ranh),Hz Aişe (ranh)annelerimizin tüm pak zevcelerinin ,evlatlarının ,Ehl-i Beytin
  Hülafayi, Raşidin, Ashabı Kiram ve ondan sonra gelen cihari yar’i güzinefendilerimizin Hz Ebubekr-i Sıddık (ra),HzÖmer-ül Faruk(ra), HzOsman bin Affan(ra), HzAli Kerremallahı veche efendimizin, Hz Hasan (ra)ve Hz Hüseyin(ra) Efendilerimizin,Gavs-ül azam pir Abdülkadiri Geylani hzlerinin ,Veysel Karani, pir Muhammed Bahaattin Nakşibendi hzlerininde ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi,

  Cümle enbiya, evliya, eren, şehid-şüheda, Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin, Eyyüb Sultan hazretlerinin isimleri saymakla bitmeyen eren ve evliyanın da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Yarabbi
  Mağrib’den Maşrik’e kadar ehl-i iman ile, gelmiş göçmüş, kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri yer ile yeksan olmuş, “Bize de bir Fatiha yok mu ?” diyenlerin cümlesinin de ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Yarabbi Hepsinin kabirlerini nur, makamlarını cennet, taksiratlarını affeyle Yarabbi Kaynakwh: Hatim ve mevlütten sonra okunan güzel bir dua


  Bizleri ve BU DUAYI OKUYAN cümle kardeşlerimizin dünyadan ahirete göç etmiş mevtalarını, hısım akrabayı, talukatlarını, selam alıp selam verdiklerini, üzerinde zerre kadar hakkı bulunanları da, bu okunan Hatm-i şeriften , yasin ve Amme surelerinden cümlesini hissedar eyle Yarabbi Cümlesinin kabirlerini nur, makamlarını cennet, taksiratlarını affeyle, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle Yarabbi

  Cümlemize daima böylece Kur’an-ı Azimü Şan’ı okuyup okutmak nasip eyle Yarabbi Hanelerinde sıkıntıları olanlar varsa deffi ref eyle, daima hanelerimize bolluk, bereket mutluluk nasip eyle YarabbiHatmi şerifi başlatan ne niyyet üzere okuttuysa, bizde o niyyet üzere okuduk, dileğimizi kabul eyle, tekrarını nasip eyle Yarabbi

  Kıymetli muhterem cemaatimizin her bir adımına biner sevap eyle, dünyadan ahirete ne kadar ölmüşlerimiz varsa, ana, baba, evlat, kardeş, hısım, akraba, selam alıp selam verdiklerimiz, “Bizleri bu duadan unutma!” diyen din kardeşlerimizin de bilcümle ölmüşlerimizin ruhlarını şad eyle Yarabbi

  Bizler de onlar gibi olduğumuz zaman arkamızdan kur’an’larla, hatimlerle, tevhidlerle hatırlanmamızı cümlemize nasip eyle Yarabbi
  Bu kur’an’ı elden ele, dilden dile kainata ulaştıran muhterem büyüklerimizi, hocalarımızı,ilim yolunda uğraşan din kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Yarabbi

  Bir gün Azrail Aleyhisselam kapımızı çalıp “Canını almaya geldim hazırmısın ?” dediği zaman sağımızda Hazreti Kur’an, göğsümüzde
  Şerefli bir iman, solumuzda eren, evliya, karşımızda Peygamber Efendimiz hazretlerinin nur cemalini görerek, dillerimiz “Allah Allah Allah, Lailahe İllallah, Muhammeden Resulullah, eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh” diyerek, cümlemize çene kapatmak nasip eyle Yarabbi Şu an ve şu dakika Azrail Aleyhisselam’la karşılaşan, canını teslim edemeyen, bu dünyaya gözlerini kaparken ecel terleri döken din kardeşlerimize de yardım eyle Yarabbi Kaynakwh: Hatim ve mevlütten sonra okunan güzel bir dua

  Bizlerde öldüğümüz zaman o ebedi olan karanlık evimize getirip de
  yatırdıkları zaman üstümüze toprağı çabuk çabuk atıp herkes evine gittiğinde nefsimizle, o karanlık kabirde yalnız başımıza kaldığımız zaman bizleri korkutma Yarabbi Bu okunan Yasinleri ve Tebareke suresini ve Amme suresini ve aşr-ı şerifleri bize orada yoldaş eyle, kabirlerimizi Cennet bahçesinden bir bahçe eyle Cehennem çukuru etme yarabbi

  Münkir ve Nekir melekleri suale başladığı zaman “Rabbin kim ?” ”Allah”, “Peygamberin kim ?” “Muhammed Mustafa”, “Dinin nedir ?”
  “İslam”, “Kitabın nedir ?”, ”Kur’an-ı azim-uşşan”, “Hangi mezheptensin ?” “İmam-ı Azam”( veya hangi mezhebten ise) mezhebindenim”
  “Müslüman mısın ?” “Elhamdülillah Müslümanım” dedirtmek nasip eyle Yarabbi

  Mahşer dediğin o kıyamet gününde Yüce Peygamberimizin huzurunda bizleri açık saçık, rezil, rusva etme yarabbi Kıyamet günü kolaylık, sırat’ta selamet, cennet’inde cemalinde cümlemizi müşerref eyle, bu muhterem cemaati de nar-ı cehennem’inden azat eyle yarabbi
  Livail-hamd isminle musemma kılınan Yüce Peygamberin sancağının altında, burada nasıl toplanmışsak aynen orada da bizlere böylece cem olmayı nasip eyle yarabbi
  Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlulara eda , borçlarını ödemeyi nasip eyle Yarabbi

  Hastane köşelerinde yatan, derdine derman arayan, evlerimizde yatıp şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle; şifası mümkün değilse, yatırıp kapılara baktırma, kullara muhtaç eyleme, üç gün yatak,dördüncü gün toprak nasip eyle Yarabbi

  Bizler de hasta olup yatağa düştüğümüz zaman “Evladım gelip bakacak mı ?, Komşum gelip hatırımı soracak mı ? Bir tas çorba getirip beni doyuracak mı ?” dedirtmeden elden ayaktan düşürmeden, hayır hasenatımızı ederken bu kıymetli canımızı, sana teslim etmek nasip eyle Yarabbi

  Bizleri açlıkla, yoklukla, hastalıkla, kibirlilikle, cimrilikle terbiye etme Yarabbi

  Mekanı olmayana hayırlı mekan, evladı olmayana hayırlı evlat, rızkı dar olanlara bolluk, sıkıntısı olanlara da hayırlı kolaylık nasip eyle yarabbi

  Bizleri düşman çizmesi altında çiğnetmeyen yüce şehit ve gazi kumandanlarımızın ve bütün onlar gibi vatan için dövüşen, canını feda etmekten çekinmeyip ebediyete intikal etmiş, şehit ve gazilerin de ruhlarına hediye eyledik,cümlesini bu okunan Kur’an’ın şefaatlerine nail eyle, tahsiratlarını affeyle Yarabbi
  Ordularımızı denizde havada ve karada daima muhafaza ve muzaffer
  eyle Yarabbi


  Evlerimizi Kur’an’sız, camilerimizi cemaatsiz, ezansız bırakma, erkek
  evlatlarımızı camilerine cemaat eyle, başlarını secdeden ayırma, kalplerine iman, Kur’an, anne, baba sevgisi nasip eyle Yarabbi


  Genç kızlarımıza ağzı Kur’an’lı kalbi imanlı hayırlı erkek evlatlar,
  Erkek evlatlarımıza ağzı Kur’an’lı kalbi imanlı, güzel ahlaklı, ilim ve merhametli, hayırlı kız evlatlar nasip eyle Yarabbi Yuvalarına sağlık, sıhhat, mutluluk nasip eyle Yarabbi

  Kur’an’ımız, ordumuz, milletimiz, vatanımız, namusumuz, bizler sana teslimiz, muhafaza eyle Yarabbi
  Bizleri yoktan var eden sensin, bizler de senin çok aciz kullarınız
  Senden başka kime yalvarırız, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışlayacak yine sensin, affına sığınıyoruz Bizleri buradan ayrılmadan evvel rahmet,nur deryanla yıka, anadan doğmuş
  gibi bizleri bu kapıdan çıkmak nasip eyle Yarabbi


  Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil'âlemin, ResûI-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe'l-Kaasım Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O'nun bütün âl ve ashabına olsun


  "0l!" emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan; "Yok 0l!" emriyle de, her şeyi bir anda yok etme gücüne sahib olan, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ım! "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" buyurdun Biz de; huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtık Seni Rahim, Gafur biliyoruz Rahmet ve Gufran ism-i şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme Yâ Rabbi! Kur'an-ı Kerim'in bereketi ile ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimizin hürmeti ile bizleri af eyle, ey Kerim; bizleri affet yâ Rahim Allah’ım! Bizleri Kur’an-ı Kerim'in zineti ile süsle O'nun kerameti ile mükerrem eyle ve şerefiyle şereflendir

  Yâ Rabbi! Okuduğumuz hatm-i şerifi dergah-i ulûhiyyetinde kabul eyle Kur’an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz Okurken yaptığımız hataları bağışla, tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur Kur'an-ı Kerim'i kalblerimize nur eyle, Cennet yolumuzu aydınlat

  Yâ Rabbi! Biz, ancak Sana ibadet ve yalnız Sana kulluk ederiz Ancak, Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz Yalnız sana yalvarır, ancak Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız ibadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız Sen'den, bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz yâ Rahim

  Allah’ım! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun Bunlara, ancak Senin sonsuz yardımınla sahip olabiliriz Öyle ise; bize, Senin hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanını bahşeyle!

  Allah’ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak Sana sığınırız Biz, aciz kullarının dualarını kabul eyle yâ Rabbi!

  Yâ Rabbi! Bizleri, Kur'ân'ın hidayeti ile yola getir Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt Kur’an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet

  Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle; hastalarımıza şifa; dertlilerimize deva, borçlarımızı ödemek imkanı ver Din ve dünya işlerimizi islah eyle Yâ Rabbi!

  Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah’ım! Gerçek bilir ve bildiririz ki, Sen'den başka Allah yoktur Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle Şeytan’ın bozguncu telkinlerinden Sana sığınırız Allah’ım! Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat

  Yâ Rabbi! Bize, küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle Allah’ım! Bizi, yolunu şaşıran ve saşırıtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle

  Yâ Rabbi! Görüşümüz kıt, gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine ta'rifsiz derecede muhtacız Ey her şeye Kadir, gönüllere şifa veren Allah’ım! Sen'den rahmetini dileriz Duâmızı kabul eyle

  Yâ Rabbi! Maksadımız Sen’sin Biz her isimizde Seni, her şeyde Seni kasd ederiz Yalnız Seni isteriz Bütün isteğimiz de, Senin bizden razı olmandır Bizi, sevgili kullarından eyle Allah’ım!

  Yâ Rabbi! Bizleri, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarından eyle Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme

  Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabından muhafaza eyle

  Allah'ım! Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir, kalblerimizi ayni görüş ve düşünüş halkası içinde birleştir Dinden, imandan, doğruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayırma Yâ Rabbi!

  Yâ Rabbi! Bizleri, verdiğin ni'metlere karsi sükür borcunu yerine getiren; nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle, üzerimizden nimetlerini eksiltme, Allah’ım!  Dünyada namerde değil, merde dahi bizleri muhtaç eyleme, şeytanın şerrinden, iman çalan hilesinden, bizleri muhafaza eyle; okunan Kur’an’ın hürmetine Yasin’in hürmetine Amme ve Tebareke surelerinin hürmetine, Kabe-i Muazzam hürmetine, Hazret-i Muhammed Mustafa efendimiz hürmetine, Rabbin nuru hürmetine, dualarımızı kabul eyle, Allah rızası için sevgili Peygamberimiz Resulullah efendimiz’in ruhu için, eren evliyanın ruhu için, amin diyen muhterem cemaatin de bilcümle ölmüşlerinin ruhları için, hane sahibinin ve cümlemizin adak, dilek ve dualarının kabulü için, Allah rızası için EL FATİHA
  Cezü anna Muhammeden Sallü Aleyhi ve Selleme ma hüve ehlüh"  Meleklerin sevabını yazmakla yoruldukları Salevat-ı Şerife (yukarıdaki)

  Anlamı: Allahü Teala,Muhammed(Aleyhisselamı) biz ümmetine olan merhametinden dolayı layık olduğu bir mükafatla en yüksek dereceye erdirsin
  *Biz müslümanların,Peygamberimiz HzMuhammed'in(sav) en yüce makamlara nail olmasını dilememiz, O yüce Peygambere getireceğimiz en güzel salevat olacaktır
  Biz aciz ümmetlerinin O yüce Peygamberin layık olduğu bir şekilde O'nu övmesi,ve O'na salevat getirmesi mümkün değildirOnun için bizler, kendi acizliğimizi anlayıp,Cenab-ı Hak'tan yardım dileyerek;


  "Ya Rabbi,O yüce Peygamberin HzMuhammed'in(as)kadri kıymetini bizler bilemiyoruzSen(CC),O'nu layık olduğu sonsuz bir mükafatla en yüksek derece ve makamlara erdirerek mükafatlandır"diye dua ve niyazda bulunmuş oluyoruz

  Bu incelikten dolayı İbni Abbas(RA)'dan rivayetle :
  "Bu salevatı okuyan kimseye yazıcı meleklerden yetmiş melek,bin sabah ve bin akşam sevab yazmayı yetiştirmek için zorluk çekerek yorulur ve ancak yazabilir" demiştir

  Ey mümin kardeşim,bu kısa salevatı sen de ezberle ve okurken de manasını düşün!Bu güzel salevatı her gün gücün yettiğince okumaya çalış çünkü;sonunda sen kazanırsın!
  Kaynak: Salat-ı Tefriciye ve Esmaül Hüsna Faziletleri/ YUSUF TAVASLI
   


Yükleniyor...