Hasbinallah Ve Nimel Vekil Fazileti


Hasbinallah Ve Nimel Vekil Fazileti
Hasbinallah Ve Nimel Vekil Duası
Hasbinallah Ve Nimel Vekil


Saleten tüncina duası:
"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfatSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimînSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Hasbunellahu ve ni'mel vekîl ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîrSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîrSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir"

Anlamı:
"Allahım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât atSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsınSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsınSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip etSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost ne iyi bir vekildirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ey Rabbimiz senin mağfiretini dileriz dönüş yalnız sanadırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir"
Bazı yerlerde "Hasbunellahu ve ni'mel vekîl ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîrSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîrSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir" kısmının olmadığını da belirtelimSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ancak bu kısmın söylenmesi de çok faydalıdırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Bu Salâvat-ı Şerifenin büyük önemi ve sevabı vardırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Sürekli bu salavata devam edenin belalardan emin gelecek musibetlere perde arzularının kolay rızkının da bereketli olacağı ümit edilirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir
Dua esnasında eller (duanın seması sayılan) yukarıya açık olarak (ayrı) şekilde tutulurSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir İki elin avuç içi terazinin iki gözü gibi muvazeneli şekilde göğüs hizasında semadan gelecek Rahmet-i İlâhiyye’ye açık beklerSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ancak bazı zamanlarda bu iki elin yanyana birleşip bitişik şekilde tutulması da sünnete aykırı değildirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Resûl-i Ekrem Hazretleri her iki halde de dua yapmıştırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Lâkin çoğu defa ellerini ayrı şekilde tuttuğu anlaşılmaktadırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Nitekim Şafiî mezhebinde duanın korku mânâsına gelen cümlelerinde ellerin içinin yere çevrilip aşağıya tutulduğu gibiSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Hanefi’de ise avuç içinin aşağıya çevrilmesi sadece yağmur duasında meşru kılınmış diğerlerine şâmil olmamıştırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Şafilerin dua ederken musibetten sakınmak için ellerini aşağıya çevirmeleri bazı hadislere dayanmaktadır ki sünnettirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Bu hadislerden birisi şöyledir: “Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdiSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdiSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir” (Bu konuyla ilgili Hadisler için bkz: Müsned Ahmed bSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Hanbel 4/56; Mecmau’z- zevaid 10/168; Cemu’l-fevaid 2/618; el-Fethu’l-kebir 2/357; ) Bu nedenle ellerini dua ederken aşağıya çevirenler bu hadislere göre amel etmiştirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Hanefiler ise bu konuda şafileri taklit etmiş oluyorSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir
Konuyla ilgili bir hatıra:
Bu konuda İbni Fakihani (Fecri Münir) isimli kitabında özetleyeceğim şu olayı nakleder:

Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa fırtınalı bir havada gemide imişSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica etmiş:

Ya Resulallah gemimiz batacak içindeki bunca masumlar suya gark olup öleceklerSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster!Salaten Tüncina duası ve fazileti nedirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş: Ey Ebu Musa! Tüncina duasını okuyun! Yani kurtaran duayı okuyun kurtaran duayıSalaten Tüncina duası ve fazileti nedirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Demiş ki: Ya Resulallah bu Tüncina duası hangisidir biz bilmiyoruz?

Efendimiz (sav) bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz (salaten Tüncina)'yı okumuş bunu okuyun diye tenbih buyurmuşSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Gemide ki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa'dan öğrenip okumuşlar fırtına dinmiş sağ salim karaya ayak basmışlarSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Bu duanın bu gibi özelliklerinden doalayıdır ki bizim de hudutlarımızda düşman tehlikesi belirince eli silah tutan askerlerimiz hudut boylarına gidip maddi silahıyla karşı koyarken içerde seccadesi başındaki müminler de hep bu kurtaran duayı okumuşlardırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Maddi silah yanında manevi silahla da düşmanı sınırlarımızdan kovmuşlardırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Bu konuyu Ehli Sünnet mecmuasında yazan merhum Zapsu bir teklifte bulunmuş ve demiştir ki: Harpte sınırlarımızda beliren düşman tehlikesini önlemek için camilerimizde diyanet tarafından okunması istenen (Salaten Tüncana)'yı artık bırakmalıyızSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Zira tehlike geçmiştirSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Yarın Allah korusun bir tehlike daha söz konusu olursa o zaman neyi okuyacağızSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Faslı Davut efendinin yazdığı (Delailül Hayrat)'ta da geçen bu salavatı şerife için Bediüzzaman HzSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir (bir çok aktabların okumakta titizlik gösterdiği salavat) diye bahsederSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir

Bu salavatı şerife ilham ile yazılmıştırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ne okuyana nede okumayana bir ısrar olmamalıdırSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Okunursa sevabı var okunmazsa günahı yokturSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir Ben şahsen okurum okunmasını da isabetli bulurumSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir İsmi üstünde kurtaran salavatSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir (Ahmet Şahin Güncel Sorulara ÇözümlerSalaten Tüncina duası ve fazileti nedir)
 
Üst