Haram lokma

Haram lokma

Hz. Ebu Bekir’e kendisine her gün yemeğini getiren hizmetçisine her defasında yemeği nereden getirdiğini, hangi yolla tedarik ettiğini soruyordu.

Bir defasında sormayı unutur. İhtimal uzun zamandır açtır. Lokmayı ağzına koyduktan sonra aklına gelir ve hizmetçisine yemeği nereden temin ettiğini sorar. Hizmetçisi şöyle cevap verir: “Ey Allah’ın peygamberinin halifesi! Ben cahiliye devrinde arraflık (gaipten haber veren, kahin, falcı) yapıyordum. Halk bunun karşılığında bana para veriyordu. O dönemlerde yaptığın arraflıktan dolayı birisinden alacağım vardı. Onu aldım ve bu yemeği onunla yaptım.” Bunu duyan Hz. Ebu Bekir’in birden rengi atar, elini gırtlağına kadar götürürek midesinde ve gırtlağında bulunan şeyleri dışarıya çıkarır. Onun bu hassasiyetini gören Sahabi, “Ey Allah’ın Peygamberinin halifesi! Bu kadarı fazla değil mi? Ne diye kendine bu kadar ızdırap veriyorsun?” diye sorar. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir şöyle cevap verir: “Ben Rasul-ü Ekrem’den işittim. O (sallallâhu aleyhi ve sellem) vücudunda bir tek haram lokma bulunan bir insanın ancak cehennemle temizleneceğini buyurmuştu.”

Çok kötü kimseler vardır ki kazançları kötüdür, ancak bu kötü kazançları içinde iyi kazançları, kendilerinin iyi tarafları, üstün meziyetleri, talim ve terbiye mevzuunda takdir edilecek yönleri vardır. Bunlardan bazen iyi evlat dünyaya gelebilir. İyi kimselerin de bazen kötü tarafları ve kötü kazançları vardır ki, denk gelir ve o kimselerden kötü evlat da olabilir.
 
Üst