Hamd ve şükür duası

Züleyha

Yönetici

Hamd ve şükür duası.jpg


Hamd ve şükür duası

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) şöyle buyururlar: , “Kader, tedbirle, sakınmakla değişmez. Fakat kabûl olan dua, o belâ gelirken korur.” buyurmuştur. İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyorlar, “Dua, kazayı, belayı defeder”. Duanın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır. Duanın belayı önlemesi kaza ve kaderdendir.

Her sabah bir defa “Allahümme ma esbaha bi min nîmetim ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr”
söylemeli ve her akşam (Ma esbaha) yerine (Ma emsa) diyerek, hepsini aynen yapmalıdır.

Efendimiz hz. Muhammed(s.a.v) şöyle buyuruyor,”Bu duayı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfa etmiş olur”. Abdestli okumak iyi olur ise de şart değildir. Hergün ve her gece okumalıdır.

Hamd ve şükür için de şöyle dua yapılmalıdır: “El-hamdü-lillahi daimen ve ala külli hal ve E'ûzü billahi min hal-i ehlinnar”.
Ve birde şu dua da edilmelidir: “Elhamdülillahi ala ni’metil islam. Ve ala tevfîkil îman. Ve ala hidayetil rahman.”
 
Üst