Halide Edip Adıvar Dünya Görüşü

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 27 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


  1. Halide Edip Adıvar Dünya Görüşü nedir
    Halide Edip Adıvarın Dünya Görüşü
    Halide Edip Adıvarın Düşünceleri

    Halide Edip Adıvar Dünya Görüşü

    Halide Edip Adıvar içtenlikle ezilen halktan yanadır, ama gelenekçiliği ve savunduğu mistik dünya görüşü şiddete başvurarak devrim yapmayı onaylamasına izin vermez Romanda II Meşrutiyet'in ilanı "asırların kurduğu müesseselerin köklerini" söken, "içtimaî ve siyasî nizam ve intizamı" altüst eden bir devrim olarak nitelenir Doğru tutum Mevlevî tarikatından Vehbi Dede'nin yaptığı gibi "herhangi bir hayat fırtınasını sükûnetle seyretmek"tir Yazar devrimden değil evrimden yanadır.