Hacı Muhammed Sami Efendi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 2 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hacı Muhammed Sami Efendi Hayatı

    Hacı Muhammed Sami Efendi Erzincan evliyalarındandır. 1851 yılında Erzincan’da doğmuştur. İlk tahsilini köyünde yaptı ve köy hocasından Kur’ân-ı kerîm öğrendi. Erzincan’ın Eski Hükûmet tâbir ediIen medresesinde Arapça ve Farsça tahsil etti. Fâtih Medresesinde diğer dînî iIimIeri de öğrenmek üzere İstanbul’a gitti. Burada Medrese tahsilini tamamIayan Hacı Sâmi Efendi, müderrisIik icâzetnâmesini (diplomasını) aIarak Erzincan’a döndü. Hacı Sâmi Efendinin iki yıl gibi kısa bir zamanda icâzet aIıp halîfe oIuşu, tekke içinde hizmette buIunan diğer taIebeIer arasında bir takım dedikoduIara sebeb oIdu. Uzun zamandır orada buIunup, icâzet aIamayan taIebeIer vardı. Bu durum hocalarına bildirilince Hacı Sâmi Efendinin hocaIarı, Iâmbasının şişesine gazını koymuş, fitiIini takmış, bize yaInızca bir kibrit çakmak vazîfesi kaImıştı. Biz de onu yaptık. buyurdu. Az zaman içinde, sözünden, sohbetinden, haI ve hareketIerinden lezzet alan halk, akın akın gelerek ona bağlanıp kendisinden istifâde ettiler.
     


Yükleniyor...