Hacettepe Üniversitesi

#1

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİGENEL TANITIM

Kuruluş Tarihi 8 Temmuz 1967 (892 Sayılı Kanun)
Rektörü Prof.Dr. Uğur ERDENER
İletişim Bilgileri Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Ofisi (06532) Beytepe-ANKARA
Telefon:
Alan Kodu: (+90) (312)
Beytepe Santral Telefonu: 305 50 50
Sıhhiye Santral Telefonu: 305 50 00
Diğer birimler için
E-Posta adresi: tanitim@hacettepe.edu.tr


Öğrenim Dili Türkçe/İngilizce/Fransızca/Almanca
Üniversite Türü Devlet Üniversitesi
Yerleşimi Üniversitemizin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları Sıhhiye, Beytepe, Beşevler, Keçiören, Polatlı ve Bala olmak üzere 6 yerleşkede bulunmaktadır. Ana yerleşkelerden Ankara şehir merkezinde olan Sıhhiye Yerleşkesi 210.238 m2 lik, Beytepe Yerleşkesi ise 5.877.628 m2 lik alan üzerinde kurulmuştur.
Üniversite Birimlerinin Dağılımı 13 Fakülte, 13 Enstitü, 35 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu
Toplam Öğrenci Sayısı 25800
Toplam Akademik Personel Sayısı 3479
Öğrenci Kayıtlarının Başlangıç ve Bitiş tarihleri Güz, Bahar ve Yaz Dönemlerine ait program kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren akademik takvim her öğretim yılı için Üniversite Senatosu kararı ile belirlenmektedir. Bu bilgiler Öğrenci Daire Başkanlığı'ndan öğrenilebilir.TARİHÇE

Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur.
Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi'de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe Mevkiinde 1500(?) hektarlık alanda kurmuştur.
Hacettepe Üniversitesi, 1982 yılında kabul edilen 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 13 Fakülte, 13 Enstitü, 35 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.
MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER
Misyon
Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.
Değerler
Hacettepe Üniversitesi'nde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.
• Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
• Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe saygı gösterir.
• İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
• Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.
• Katılımcılık: Çalışanlar bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
• Mükemmeli aramak: Çalışanlar üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
• Çevrecilik: Üniversite çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.
• Geleceğe inanmak: Üniversite çalışanları geleceğe ümitle bakar.
• Toplum yararı: Üniversite faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.
 
#2


ULAŞIM

Üniversitemizin toplam 6 adet yerleşkesi bulunmaktadır. Sıhhiye (Merkez), Beytepe, Beşevler, Keçiören yerleşkelerimiz il merkezindedir. Bala ve Polatlı yerleşkelerimiz Ankara'nın ilçelerinde bulunmaktadır..

SIHHİYE YERLEŞKESİ'NE ULAŞIM

Sıhhiye Yerleşkesi, Ankara'nın ilk yerleşim bölgesi olan Ulus semti ile Hamamönü semtleri arasındaki bölgede yer alır. Bu yerleşkemize; Sıhhiye, Kurtuluş, Opera ve Samanpazarı'ndan 10-15 dakikalık yürüyüş ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 230 numaralı "Hacettepe-Beytepe Kampüsü" otobüsü ile, Ankaray veya Banliyö trenlerinin Kurtuluş istasyonundan da bu yerleşkemize ulaşmanız mümkündür. Özel aracı ile gelecek olan ziyaretçilerimiz Sıhhiye veya Kurtuluş ana giriş kapısı'ndan giriş yapabilirler. Özel araçların park etmesi için 5 numaralı ücretli otoparkımız 24 saat hizmet vermektedir

BEYTEPE YERLEŞKESİ'NE ULAŞIM

Beytepe Yerleşkesi, Ankara Eskişehir Karayolunun 14. Km. sinde yer almaktadır.
Toplu Taşıma Araçları ile
Otobüs
Sıhhiye Yerleşkemizden hareket eden "230 Hacettepe-Beytepe Kampüsü" otobüsleri ile bu yerleşkemize ulaşabilirsiniz. Otobüsün hareket güzergahı ve hareket saatleri şu sekildedir:
Sıhhiye-Beytepe Yönü Beytepe-Sıhhiye Yönü
Hareket Başlangıç Noktası
• Sıhhiye Yerleşkesi (Onkoloji Hastanesi Karşısı) Hareket Başlangıç Noktası
• Yıldız Amfi Durağı*
• Sıhhiye Durağı (Sıhhiye Köprüsü Üstü) • Beytepe Ana Giriş Kapısı Durağı
• Tandoğan Durağı (Turgut Reis Caddesi Kavşağı – Ankaray Tandoğan İstasyonu yakını) • Beytepe Köprüsü Durağı
• Bahçelievler Durağı (Milli Kütüphane Yanı) • Bilkent Köprüsü Durağı
• Balgat Öğrenci Yurdu Durağı (Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu) • ODTÜ Köprüsü Durağı
• ODTÜ Köprüsü Durağı • Balgat Öğrenci Yurdu Durağı (Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu)
• Bilkent Köprüsü Durağı • Bahçelievler Durağı (Milli Kütüphane Yanı)
• Beytepe Köprüsü Durağı • Maltepe Durağı (Ankaray Demirtepe İstasyonu yakını)
• Beytepe Ana Giriş Kapısı Durağı • Sezenler Durağı
• Sıhhiye (Üst Geçit) Durağı
• Sıhhiye Yerleşkesi (Onkoloji Hastanesi Karşısı)
Beytepe Yerleşkemize gelen EGO otobüsleri, yerleşke içerisinde ring yaparak seferlerini tamamlarlar.
Beytepe Yerleşkesi Ring Durakları şöyledir:
• Eğitim Fakültesi Durağı**
• Edebiyat Fakültesi Durağı**
• Yıldız Amfi Durağı
• Gıda Mühendisliği Durağı
• İİBF Durağı
• Yabancı Diller YO Durağı
• Stadyum Durağı***
* Bu duraktan hareket ettikten sonra takip eden yerleşke içi duraklardan yolcu alır.
** Bu duraklardan Sıhhiye yönüne yolcu alınmaz. Sadece, yerleşke içerisine gidecek yolcular alınır. Sıhhiye yönüne gidecek yolcular için ilk durak Yıldız Amfi durağıdır.
*** Çalışma günleri saat 16.30'dan sonra ve diğer tüm tatil günlerinde yolcu indirmek ve bindirmek için sadece bu durak kullanılır. Ayrıca ring servisi yapılmaz ve diğer duraklar kullanılmaz.

HAREKET SAATLERİ:

Sıhhiye Yerleşkesi'nden İlk Hareket Saati
07.00 Beytepe'den İlk Hareket Saati
08.00
Sıhhiye Yerleşkesi'nden Son Hareket Saati

22.30 Beytepe'den Son Hareket Saati

22.00
Beytepe Yerleşkesi'nde Eğitim-Öğretimin devam ettiği dönemlerde (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri) her 20 dk. bir otobüs hareket etmektedir. Ayrıca bu zamanlarda hattaki yoğunluğa bağlı olarak sefer araları azaltılmaktadır. Saat 18.00'dan ve tatil dönemlerinde her 30 dakikada bir otobüs hareket etmektedir.
NOT: EGO otobüsleri bilet (manyetik kart) sistemi ile yolcu taşımaktadır. Özellikle akşam geç saatlerde ve tatil günlerinde Beytepe Yerleşkesi'nde bilet sıkıntısı yaşamamak için tedbirli olunuz.
Dolmuş
Beytepe Yerleşkesi'ne ulaşım için kullanılabilecek alternatif bir toplu taşıma sistemidir. Ücret ödemesi, kişi başına nakit olarak yapılmaktadır. Hareket saatleri ve güzergahı aşağıdaki gibidir:
Sıhhiye Yerleşkesi'nden ilk hareket saati: 07.00
Saat 20.30'dan sonra Beytepe Yerleşkesi'ne gitmemektedir. Beytepe Yerleşkesi'nden dönüş için 19.00'dan sonra planlı bir sefer yoktur.
Güzergah: EGO otobüsleri ile aynı güzergahı izlemektedir.
Özel Aracınız ile
Ankara-Eskişehir yolunun 14. Km. sinde bulunan Beytepe Köprüsü ile Yerleşke A ana giriş kapısına ulaşılır. Köprüden önce "Hacettepe" yönlendirme tabelaları mevcuttur. Ana giriş kapısı'ndan giriş yapıldıktan 3 km sonra yerleşke içi yönlendirme levhaları size yardımcı olacaktır.
NOT: Beytepe Yerleşkesi'ne ulaşım için, Güz ve Bahar Dönemlerinde, semtlerden EGO Otobüsleri veya özel servis araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi, Beytepe EGO Hareket Noktasından veya Kazan Turizm İletişim Bürosundan alınabilir. Bu araçlar, Yaz Döneminde ve kayıt dönemlerinde hizmet vermemektedir (bazı güzergahlar hariç).

KEÇİÖREN YERLEŞKESİ'NE ULAŞIM

Keçiören Yerleşkesi'ne EGO veya Özel Halk Otobüsleri veya Dolmuş ile ulaşabilirsiniz.
HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü
Fatih Caddesi No: 195 Çiftasfalt - Keçiören 06290

BEŞEVLER YERLEŞKESİ'NE ULAŞIM

Bu yerleşkemiz Beşevler semtinde bulunmaktadır. Ankaray Beşevler istasyonuna 1-2 dakikalık yürüme mesafesindedir.
BALA YERLEŞKESİ'NE ULAŞIM

Bala Yerleşkesi'ne ulaşım Ankara-Bala karayolu ile sağlanmaktadır. Bala ilçesine Etlik garajlarından (Ankara) kalkan Bala Belediyesi otobüsleri ve minibüslerle 1 saat civarında ulaşılabilmektedir. Otobüsler, Kazım Karabekir Caddesi ve Konya yolu güzergahında bulunan duraklardan yolcu alabilmektedir. Yolcu ücreti bir yön için 3.5 YTL olup, Belediyeden otobüs biniş kartı alan üniversitemiz öğrencileri 2.5 YTL karşılığında seyahat edebileceklerdir. Ankara'da ikamet eden ve günübirlik Bala'ya gidecek olan öğrencilerimizin ders başlama saatinden en az bir buçuk saat önce kalkan otobüse binmelerini öneririz.
NOT: Buradaki ulaşım ücretleri bilgi amacı ile verilmiştir ve zamanla değişiklik gösterebilir.

POLATLI YERLEŞKESİ'NE ULAŞIM

Polatlı yerleşkemiz, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer almaktadır. Polatlı ilçesine ulaşım için AŞTİ'den hareket den Polatlı otobüsleri veya GAR'dan hareket eden trenler kullanılabilir.
Otobüs ile
AŞTİ'den hareket eden Polatlı otobüslerinden Polatlı Otogarı'nda inilir. Polatlı Merkezi'ndeki heykele gidilir, buradan geçen dolmuşlardan "Hacettepe Üniversitesi" tabelalı dolmuşlara binilerek Hacettepe Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ulaşılır.
Tren ile
Polatlı Garı'nda inilir. Gar'ın önünden geçen "Hacettepe Üniversitesi" tabelalı dolmuşlara binilerek okulumuza ulaşılır.
 
#3
AKADEMİK BİRİMLER

FAKÜLTELER

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Tarihçemiz

Ankara'da Hacettepe Tıp Fakültesi'ne bağlı Dişhekimliği Yüksek Okulu adı altında 1 Eylül 1963 yılında kurulmuş, karar 3 Ekim 1963 de Resmi Gazetede yayımlanarak müdürlüğüne Dr. Erdem Yarkut (1931-1995) getirilmiştir.
1968 yılından itibaren Hacettepe Çocuk Hastanesi'nin ilk iki katında ve multidisipliner laboratuvarların yer aldığı Morfoloji binasının zemin katında olmak üzere iki ayrı binada Almanya ve İstanbul Dişhekimliği Fakültelerinden mezun bir kadroyla eğitim vermeye başlamıştır.
1971 yılında alınan kararla bağımsız bir fakülte haline getirilerek dekanlığına Prof.Dr. Erdem Yarkut atanmıştır. 1978 den bu yana Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi şu an bulunduğu fakülte binasında büyük bir oranı kendi mezunlarından oluşan ve daimi bir gelişim içinde olan üstün nitelikli bir kadro ile eğitim vermektedir.
Ana bilim dalları
Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Endodonti,
Periodontoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Pedodonti, Ortodonti

İletişim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Sıhhiye-ANKARA
Danışma Tel: 0312 305 21 28
Fax: 0312 310 44 40
Kampus Sıhhiye

ECZACILIK FAKÜLTESİ


Genel Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1967 yılında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Eczacılık Yüksek Okulu olarak kurulmuştur. 1971 yılından itibaren Eczacılık Fakültesi olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olan, Fakültemiz Türkiye’de açılan üçüncü Eczacılık Fakültesidir.
Fakültemiz Avrupa Birliği’nin kabul ettiği standartlara yakın değerlere ulaşmıştır. Bu değerler Fakültemizin ve uygulanmakta olan eğitimin akreditasyonu yönünde önemli parametrelerdir. 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında Fakültemizde öğretim üyesi başına düşen veriler: Lisans programı öğrenci sayısı 7; Lisansüstü programı öğrenci sayısı 2; Haftalık ders yükü 14 saat; Yayın sayısı 2; Bilimsel bildiri sunum sayısı 3 olarak belirlenmiştir.

İletişim Bilgileri

Sıhhiye (Merkez) Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye, 06100, Ankara
Tel : 0312 305 21 41
Faks : 0312 310 27 99 Beytepe Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe, 06800, Ankara
Tel : 0312 297 65 70 (3 hat)
Faks : 0312 299 20 90

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölümler

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , Antropoloji Bölümü,
Arkeoloji Bölümü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Felsefe Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ,
İngiliz Dil Bilimi Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim Tercümanlık Bölümü,
Almanca Mütercim Tercümanlık, Fransızca Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık,
Psikoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe - ANKARA
Tel: (0312) 297 6810 - 6811 - 6812
E-Posta:edebiyat@hacettepe.edu.tr
Yeri: Blok B3, 2. Kat
 
#4
EĞİTİM FAKÜLTESİMİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz
Evrensel degerler isiginda, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin gelecegi için üstün nitelikli bireyler yetistirmek, arastirma, egitim ve hizmet alanlarindaki üretimini toplum yararina sunmak.
Vizyonumuz
Hacettepe Üniversitesi, Egitim Fakültesinde okumanin ve çalismanin ayricalik oldugu; ulusal ve uluslar arasi ortamlarda verecegi egitim-ögretim, üretecegi bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkinmaya katkida bulunan bir fakülte olmak.

Bölümler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı,

İletişim Bilgileri

Adres
Hacettepe niversitesi Eğitim Fakültesi 06800 Beytepe - ANKARA
Telefon: +90(312) 297 68 20 +90(312) 297 68 21
Faks: +90(312) 299 20 83

FEN FAKÜLTESİ


Tarihçe

Fen Fakültesi tarihçesi 26.09.1963 gün ve 337 sayılı kanun ile Ankara Üniversitesine bağlı ikinci bir Tıp Fakültesinin “Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi”nin kuruluşuna dayanır. 1965 yılında kurulmuş olan Temel Bilimler Yüksek Okulunun bünyesinde Biyoloji Bölümü ile Matematik ve İstatistik Bölümleri yer alır.
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin 04.07.1967 gün ve 892 sayılı kanunu ile Hacettepe Üniversitesine dönüştürülmesi sonucunda yeni yapılanmalar ile Fen Fakültesi kurulmuştur. Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Senatosunun Ocak 1976 tarihinde aldığı bir karar ile Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Bölümleri olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde yeni düzenlemelere gidilmiş ve buna göre Fakülte Bünyesinde Biyoloji, İstatistik ve Matematik Bölümleri yer almıştır.
1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Kimya Bölümü Fen Fakültesine geçmiş, 1993 yılında Biyoloji Bölümündeki beş Ana Bilim Dalına ek olarak Ekoloji, Biyoteknoloji ve Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalları, 1994 yılında Kimya Bölümü(Teorik Kimya ve Polimer Kimyası) ile İstatistik Bölümünde (olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, Risk Analizi, İstatistiksel Bilgi Sistemleri) yeni Ana Bilim Dalı açılmıştır. Ayrıca 2002 yılında Fakültemiz bünyesinde Aktüerya Bilimleri Bölümü ve bu Bölüme bağlı olarak Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı açılmıştır.

Aktüerya Bilimleri Bölümü, Biyoloji Bölümü, İstatistik Bölümü, Kimya Bölümü, Matematik Bölümü
İletişim Bilgileri
Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Beytepe 06800 Ankara
Telefon: (0 312) 299 20 80, 297 68 50-51
Faks: (0 312) 299 20 93
e-posta: fenfak@hacettepe.edu.tr


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


Bölümler

Resim Bölümü, Heykel Bölümü, Grafik Bölümü, Seramik Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İletişim Bilgileri

Adres
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Beytepe 06800 Ankara
Tel 0312 2992082 0312 2992082 0312
E posta gsf@hacettepe.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİÜniversitemiz bünyesinde Hukuk Fakültesi’nin kurulması; Üniversitemiz Senatosu’nun 01.05.2002 tarih 7 oturum sayılı 2002-53 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüşüne sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.07.2002 tarih ve 2002.7.70 sayılı kararıyla kurulma teklifi uygun görülerek Bakanlığa arz edilmiştir
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 6/7/2005 tarihli ve 15524 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2890 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmış ve 5 Ağustos 2005 tarih ve 2005/9184 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İletişim Bilgileri

Adres:
Hacettepe Üniversitesi Rektörlük 7. Kat Beytepe
Tlf: 0312-297 62 70-71
Faks: 0312-297 62 75
e-posta:
hukukfakultesi@hacettepe.edu.tr
lawfaculty@hacettepe.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Tanıtım

Fakülte 1982 yılında, daha önce Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat ve İşletme Bölümlerinden oluşturularak kurulmuştur. 1984 yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin, 1999 yılında da Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nün Lisans eğitimine geçmiştir. Bu bölümlerden Kamu yönetimi ve Maliye bölümleri eğitim programları kısmi İngilizce statüsünde sürdürülmektedir. İşletme ve Uluslararsı İlişkiler Bölümleri'nin eğitim dili tamamen İngilizcedir. İktisat bölümünde ise Türkçe ve İngilizce eğitim veren iki ayrı program bulunmaktadır. Ayrıca mevcut beş bölümde Lisansüstü programlar da mevcuttur.
2006 yılında Üniversitemize bağlı Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, ve Ev Ekonomisi Yüksekokulu'nun Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Fakültemize bağlanmıştır. Bu sayede hem Öğrenci sayısında hem de akademik ve idari yapıda olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.

Bölümler

İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Maliye Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık İdaresi Bölümü, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

İletişim Bilgileri

Telefonlar:
1. 0 312 297 68 30
2. 0 312 297 68 31
3. 0 312 297 68 32
Fax:
1. 0 312 299 20 84
email: iibfdekanlik@hacettepe.edu.tr
 
#5
İLETİŞİM FAKÜLTESİ


Genel Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Asker Kartarı’nın dekanlığında, 05.08.2005 tarihinde resmen kurulmuş, ilk yüksek lisans öğrencilerini Temmuz 2006’da kabul ederek eğitime başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesini Türkiye’deki diğer iletişim fakültelerinden ayıran temel özelliklerinden birisi, eğitime yüksek lisans düzeyinde başlamış olmasıdır.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programının dersleri, çağdaş iletişim konularının lisansüstü düzeyde tartışılmasına olanak verecek ve Avrupa Üniversitelerinin yüksek lisans programları ile denklik sorunu yaratmayacak şekilde hazırlanmıştır. Program, sosyal ve teknolojik değişmelere uyum sağlayabilecek, kendini yenileyen bir program olarak planlanmıştır. Programda yer alan dersler, öğrencilerin tez aşamasında ihtiyaç duyacakları kuramsal dayanakları sağlamanın yanında, onların güncel sorunları tartışabilecek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilebilecek bir bilgi birikimine sahip olmalarını da amaçlamaktadır. Başka deyişle, program bütünüyle göz önüne alındığında, aktüel olaylarla kuramsal temelleri örtüştürmeye ve akademik bilginin kullanımına yönelten bir programdır. Disiplinlerarası bir alan olan iletişim, sosyolojiden tarihe, siyaset biliminden felsefeye, sanattan ekonomiye, antropolojiden psikolojiye, dilbilimden hukuka uzanan geniş bir çerçeve içinde ele alınmaktadır.

Programa başvuranlardan gerek görülen adaylar, bir yıllık bilimsel hazırlık döneminin ardından yüksek lisans programına başlamakta, böylece iletişim ve sosyal bilimler dışından gelen, farklı bakış açılarına sahip öğrenciler de alana kazandırılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi gerek bilgi birikimi gerek düşünme, sorgulama, merak ve ilgi düzeyi, gerekse yabancı dil yeterliği açısından uluslararası standartlarda öğrenciler ve akademik personel yetiştirmek amacındadır. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda üniversite ile yapılan anlaşmalar sayesinde öğrencilere ve akademik kadroya farklı ülkelerdeki akademik, sosyal ve kültürel atmosferlerle temas etme olanağı sağlanacaktır. Uluslararasılığın temel amacı da kişilerin kalıplarını yıkmasına, dünyaya daha geniş ve daha derin bakabilmesine katkıda bulunmaktır.

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programının akademik kadrosu, Hacettepe Üniversitesi’nin sosyal bilimler alanındaki öğretim üyeleri ile diğer üniversitelerin alanında uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Fakültede kuramsal çalışmaların yanı sıra televizyon, radyo yayıncılığı ve film yapımı konusunda uygulama olanakları da bulunmaktadır. Her öğrenci eğitimi süresince bu olanaklardan yararlanır ve en az bir uygulama çalışması gerçekleştirir. Öğrenciler, eğitimlerini en az iki yabancı dile hakim olarak tamamlar.
Bölümler
İletişim Bilimleri Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Bilgileri

Adres
Rektörlük 11. Kat 06800 Beytepe /ANKARA

Telelefon
0 312 297 62 25 - 62 26

Faks
0 312 297 62 26

Mail
hucomm@hacettepe.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİFen ve Mühendislik Fakültesi “Çağdaş eğitimi her alanda yaygınlaştırmak” misyonunu üstlenen Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, 1968 yılında kurulmuştur. Gelişimini kısa sürede tamamlayan ve yüksek öğretimin en önemli birimlerinden biri haline gelen fakülte, 1971 yılında, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi olarak yeniden yapılandırılmış, 19. yılında Kimya Fakültesi’nin de katılımıyla çok daha güçlenmiştir. Mühendislik Fakültesi, günümüzde, seçkin öğretim elemanı kadrosu ile 10 ayrı mühendislik alanında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi vermekte, Hacettepe Üniversitesinin çağdaş eğitim ve araştırma misyonunu başarıyla sürdürmektedir

Bugüne kadar, bilim ve teknolojinin yetişmiş insan gücü gereksinimine önemli katkıları olan, eğitiminin kalitesini yetiştirdiği mühendisler ile kanıtlayan Mühendislik Fakültesi, bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalar ile de fakültemizi Türkiye’nin lideri konumuna taşımıştır. Dünyanın en saygın süreli yayınlarının yer aldığı “SCI” kapsamındaki dergilerde yayınlanan araştırma makalesi sayısında, mühendislik fakülteleri arasında, yıllardır en başta yer alan fakültemiz, araştırmalarında ülkemizin gereksinimlerini ön planda tutmakta, bilimin gelişmesine katkının yanı sıra, endüstriyel problemlerin çözümünü de görev bilmektedir.

Yerküredeki bilim ve eğitimi yakından takip eden Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, dinamik yapısı sayesinde, ülkemiz koşullarını ön planda tutarak sürekli kendini yenilemektedir. Modern ve gelişmiş Türkiye için, kamu ve özel kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği içinde birçok önemli projeye imza atan fakültemiz, görevinin bilinciyle, bu çabalarını devam ettirecektir.

Amacımız Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü girişinde yazılıdır:

“Daha ileriye, en iyiye”
Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Programı, Nükleer Enerji Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmasına Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21.5.2007 tarihli 12520 sayılı yazısı üzerine 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 21.5.2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kadrolaşma çalışmaları 30 Ekim 2007 tarihinde başlamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümü olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır.
Fakültemiz 173 akademik, 57 idari olmak üzere toplam 230 personelle eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesinin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere toplam 1864 öğrencisi vardır.

MİSYONUMUZ

Bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş,
Meslek alanında yetkin,
Evrensel ve kültürel değerlere saygılı,
Ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek,
Ürettikleri hizmetler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.
VİZYONUMUZ
Uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen,
Dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen,
Ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi,
Öncü ve önder bir fakülte olmaktır.

Bölümler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü

İletişim Bilgileri

Santral
Tel :+90 (312) 305 20 51-56
Tel :+90 (312) 305 10 96
Faks:+90 (312) 305 20 54
Posta Adresi Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
06100 Sıhhıye Ankara
Elektronik Posta sbf@hacettepe.edu.tr
 
Son düzenleme:
#6
TIP FAKÜLTESİ

FAKÜLTENİN TANITIMI

Hacettepe Üniversitesinin başlıca amacı bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak ve toplum sorunlarına eğilmektir. Hacettepe Üniversitesi, bu amacına ulaşmak için, Atatürk'ün gösterdiği bilim yolunda Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına çalışır.
Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesinin ilk fakültesi olarak kurulmuş ve yeni bir felsefe ve yöntemlere dayanan modern bir eğitim sistemini uygulayarak Türkiye'de Tıp eğitiminde reform yapmış ve öncü bir rol oynamıştır. TÜBİTAK kayıtları ve uluslararası atıf indekslerine göre Hacettepe Tıp Fakültesi uluslararası yayınlarda sürekli birinci sırada yeralmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) başladığından beri Hacettepe Tıp Fakültesi her yıl en başarılı fakülte olmuştur.

MİSYON

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri niteliklerine sahip ”iyi” nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.

VİZYON

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin stratejik vizyonu, ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda liderliğini korumak, uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer almaktır.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

• Anatomi Anabilim Dalı
• Biyofizik Anabilim Dalı
• Biyoistatistik Anabilim Dalı
• Biyokimya Anabilim Dalı
• Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
• Fizyoloji Anabilim Dalı
• Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
• Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
• Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
• Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

• Adli Tıp Anabilim Dalı
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
• Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
• Dermatoloji Anabilim Dalı
• Farmakoloji Anabilim Dalı
• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
• Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
• Halk Sağlığı Anabilim Dalı
• İç Hastalıkları Anabilim Dalı
• Kardiyoloji Anabilim Dalı
• Nöroloji Anabilim Dalı
• Nükleer Tıp Anabilim Dalı
• Psikiyatri Anabilim Dalı
• Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
• Radyoloji Anabilim Dalı
• Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

• Acil Tıp Anabilim Dalı
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
• Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
• Genel Cerrahi Anabilim Dalı
• Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
• Kalp ve Damar Cerahisi Anabilim Dalı
• Göğüs Cerahisi Anabilim Dalı
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
• Kulak, Burun, Boğaz Anabilim Dalı
• Nöroşirurji Anabilim Dalı
• Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
• Patoloji Anabilim Dalı
• Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
• Spor Hekimliği Anabilim Dalı
• Üroloji Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon : 0312 305 1080 / 1670 / 1036 / 2181 | Fax: 0312 310 05 80
Hastane Randevu,Danışma ve Erişim için : 0312 444 4 444
Anasayfa: Hacettepe Ãniversitesi Tıp Fakültesi Ana Sayfası E-posta:tipmaster@hacettepe.edu.tr

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİKURULUŞ
Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak Kastamonu ilinde tıp fakültesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 31.03.2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mayıs 2007 tarihinde H.Ü. Kastamonu Tıp Fakültesi Dekanlığına Kardiyoloji ABD öğretim üyesi Prof. Dr. S. Sırrı Kes atanmıştır.
T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2007 tarih ve 40935 sayılı yazıları ile Kastamonu Merkez ilçe, Kuzeykent Mahallesi, 742 ada, 73 parsel no.’lu 117.817.69 m² yüzölçümlü alanda inşaatı devam eden 250 yataklı devlet hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi olarak kullanılmak üzere Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edilmiştir.
Tıp Fakültesi için yeterli bir yerleşke alanı sağlanmış (yaklaşık 235.000 m²) ve modern bir tıp fakültesi için gerekli yapıların projeleri hazırlanmaktadır. Yerlekenin beş yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 10.Ekim.2007 tarih ve 9199 sayılı yazısı ile Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi de Hacettepe Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.
H.Ü. Kastamonu Tıp Fakültesi’ne 2007-2008 öğretim yılında biri okul birincisi kontenjanından olmak üzere 21 öğrenci alınmıştır. H.Ü. Kastamonu Tıp Fakültesi’nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler 361.730 taban puanla kontenjanlara yerleşmişlerdir. ÖSS taban puanlarına göre H.Ü. Kastamonu Tıp Fakültesi Türkiye genelinde Türkçe eğitim veren tıp fakülteleri arasında 6. sırada yer almıştır.
H.Ü. Kastamonu Tıp Fakültesi öğrencileri, H.Ü. Tıp Fakültesi (Türkçe) öğrencileri ile aynı koşullarda (aynı amfilerde, aynı laboratuarlarda, aynı öğretim üyelerinden) eğitim almaktadırlar.
Kastamonu Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrosu H.Ü. Tıp Fakültesi’nde yetiştirilecek ve bu genç kadro gerekli yapılaşmanın tamamlanacağı yaklaşık beş yıl sonra Kastamonu’da eğitime başlayacaklardır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tıp eğitiminde ve sağlık hizmetlerinde öncü olan anlayışıyla yetişen bu kadro Kastamonu Tıp Fakültesi’nde yüksek standartta bir öğretimin yürütücüsü olacaklardır.

İletişim Bilgileri

Adres : Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi 06100 Sıhhiye Kampüsü, Ankara

Telefon : 0.312. 305 30 38-39 Faks : 0312. 305 30 37 e-mail : kastamonu@hacettepe.edu.tr

YÜKSEK OKULLARMesleki Teknoloji Yüksekokulu

Ağaç Endüstri Mühendisliği Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü 06532 Beytepe/Ankara
Telefon: 0 312 297 89 50
Fax: 0 312 297 68 85

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu


Yüksekokulumuzda halen yürütülmekte olan Lisans Programlarımız: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Spor Bilimleri Programı ve Rekreasyon Programıdır.

Mezuniyet Sonrası İş Alanları:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Milli Eğitim Bakanlığı
Silahlı Kuvvetler
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Özel Okullar
Eğitim İle İlgili Kurumlar
Spor Bilimleri
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Spor Klüpleri
Özel Spor Merkezleri vb
Rekreasyon
Turizm Şirketleri
Oteller
Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Gençlik Merkezleri
Özel Spor Merkezleri vb

İletişim Bilgileri

Telefon 0 312 2976890 0 312 2992167
Fax 0312 297 68 90 0 312 299 21 67
 
#7
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU


TARİHÇE

Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Görev ve Amaçları
1967 yılında Temel Bilimler Yüksekokulu adı altında üniversitemiz öğrencilerine temel bilimler ve yabancı dil eğitimi vermek üzere kurulan yüksekokulumuz, bugün Yabancı Diller Yüksekokulu adı altında öğrencilerimize lisans öncesi ve lisans düzeyinde yabancı dil bilgi ve becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi konusunda hizmet vermektedir.
Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Birimi, İngilizce Servis Dersleri Birimi, Almanca Birimi, Fransızca Birimi ve Türkçe Birimi olmak üzere 5 birimden oluşmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin ikinci bir yabancı dili edinmelerine olanak sağlamak üzere İtalyanca, İspanyolca ve Çince seçmeli dersler verilmektedir. Yüksekokulumuzdaki eğitim-öğretim faaliyetleri, Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim öğretim süresi, her bir yabancı dil hazırlık programı için bir veya iki yarıyıldır. Normal eğitim-öğretim süresi içinde başarılı olamayan öğrencilere yönelik uygulanan Destek Programı süresi ise bir yarıyıldır.
Yabancı Diller Yüksekokulu'nun temel amaçları;
• Hazırlık sınıfı bulunan bir programa kaydını yaptıran, ancak Yabancı Dil Yeterlik sınavında başarısız olan üniversitemiz öğrencilerine gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmak amacıyla lisans programı öncesinde bir yarıyıllık veya bir yıllık yabancı dil eğitim hizmeti sunmak,
• Hacettepe Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilere sürdürmekte oldukları akademik programlarda ve mezuniyet sonrası profesyonel hayatlarında gereksinim duyacakları yabancı dil becerilerini kazandırmak ve geliştirmek üzere açılan zorunlu ve seçmeli dersleri programlamak ve uygulamaktır.

İletişim Bilgileri

Telefon numarası: (00-90-312) 2978085
Fax numarası: (00-90-312) 2992158
E-posta: ydyo@hacettepe.edu.tr
Yazışma adresi:
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü
06532 Beytepe/Ankara
TÜRKİYE


ENSTİTÜLER

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü


Tanıtım

Enstitümüz, Batı medeniyeti ile Doğu medeniyetinin karsılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında Türk toplumunun çağdaşlaşma hamleleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyetinin yeniden yapılanması ile Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilimsel yollardan araştırmak, yaymak ve tanıtmak ve bu sahalarda yüksek lisans ve doktora yaptırarak akademisyen yetiştirmek, üniversitemizde okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Derslerini vermek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.
Enstitümüz Üniversitemizin bütün Fakülte ve Yüksekokullarında yaklaşık 7000 öğrenciye "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" derslerini vermektedir. Ayrıca, Üniversitemizin çeşitli düzeydeki aday memurlarına da zaman zaman Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verilmektedir.
Enstitümüzde, Türk toplumunun çağdaşlaşması, Türk kurtuluş savaşı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, gelişmesi, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve İnkılapları ile uluslararası ilişkiler alanlarında araştırmaya yönelik bilim uzmanlığı ve doktora programları uygulanmaktadır. Bu program çerçevesinde halen bilim uzmanlığında 38, doktorada 48 olmak üzere toplam 78 kayıtlı lisansüstü öğrenci bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Beytepe / ANKARA
Tel:0 312 297 68 70
Faks: 0 312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr

Bilişim EnstitüsüEnstitümüz, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için bir ayağı bilişim teknolojisi olan displinlerarası lisanüstü eğitimlerle üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplumun yararına sunmayı amaçlamaktadır.

Bilişim sektörünün öndegelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri olarak;
bilişim teknolojisini kullanmak durumunda olan mesleklerde işgücü kalitesini yükseltmeyi ve üreysel nitelikli bilişim teknolojisinin ulusal ve evrensel kalkınmaya fark edilir katkılar getirmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.
Bilişim Sistemleri
Sayısal İletişim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları
Sağlık Bilişimi
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
 
#8
Çocuk Sağlığı Enstitüsü


Tarihçe

Ankara'nın ilk yerleşim bölgelerinden olan Dört Yol Semti ve Hacettepe Parkı ile çevresindeki gecekondu bölgesinde bir çocuk sağlığı merkezi kurulması fikri ilk kez Dr. İhsan Doğramacı tarafından 1947 yılında düşünülmüş, 1951 yılında hazırlanan projedeki temel hedeflerle kurulacak merkezin Ankara ve çevresindeki bölgelerin çocuk sağlığı hizmetlerine kalite getirmesi temel halk sağlığı hizmetlerini sunması ve sağladığı eğitim olanakları ile mevcut hastaneler için bir referans merkezi olması amaçlanmıştır.
Bu amaca yönelik 2 Şubat 1954'te Ankara Üniversitesi'ne bağlı Dr. İhsan Doğramacı başkanlığında bir Çocuk Sağlığı Kürsüsü kuruldu. Bu kürsü bir asistan iki hemşire ve bir sekreterden oluşan kadrosu ile Dört Yol semtinde kiralanan gecekondunun iki odasında haftada 4 gün poliklinik hizmeti vererek çalışmalarına resmen başlamış oldu.
Dr. İhsan Doğramacı kurulması planlanan merkezin eğitici kadrosunu oluşturacak hekimlerin seçimine ve eğitimine büyük özen gösterdi. Sağladığı burslarla 17 Asistan ve Uzman hekim Amerika Birleşik Devletlerine eğitim amaçlı gönderildi.
1957 Eylül ayında Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra her biri 20-30 yataklı üç ayrı servisle yataklı hastane ve bakımı verilmeye başlandı.
8 Temmuz 1958 tarihinde 4936 Sayılı ve takiben 892 Sayılı yasa ile Ankara Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve ona bağlı 150 yataklı Hacettepe Çocuk Hastanesi resmen hizmete açılmış oldu.
23 Mart 1961 de çıkan bir yangından sonra tamamen yanan çocuk hastanesi 6 ay gece ve gündüz süren özverili çalışmalar sonunda 250 yataklı kapasitesi ile Eylül 1961'de yeniden açıldı.
6-9 Eylül 1961 deki II. Ortadoğu Akdeniz Ülkeleri Pediatri Kongresine ev sahipliği yaptı. Takip eden zaman sürecinde artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak 1000 yataklı genel hastane yapıldı ve çocuk hastanesinin yatak sayısı 350 ye çıkartıldı.
1961 yılı Haziran ayında Çocuk Sağlığı Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek hemşirelik, tıbbi teknoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu; 1962'de ise Ev Ekonomisi Yüksek Okulu'nun Diyetetik Bölümü hizmete açıldı.
1963 yılında Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirildi ve böylece Ankara'nın ikinci, Türkiye'nin dördüncü Tıp Fakültesi olarak Hacettepe Tıp Fakültesi kuruldu. Tıp Fakültesi ilk mezunlarını 8 Temmuz 1969 günü verdi. Aynı yıl Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Diş Hekimliği Yüksek Okulu 1971 yılında fakülte haline getirildi.
Enstitü Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi aracılığı ile Aile Sağlığı ile ilgili çalışmalara başlayarak bu alandaki Doktora ve Yüksek Lisans düzeyindeki eğitim programlarını uygulamaya koymuştur. 1980-1981 yıllarındaki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden ayrı olarak kendi eğitim faaliyetlerini programlamış , Aile Sağlığında Doktora, Adölesan, Sosyal Pediatri, Aile Sağlığı, Allerji, Çocuk Psikiyatrisi, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Gastroentereoloji-Hepatoloji, Genetik, Hematoloji, İmmünoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Neonatoloji, Nöroloji, Nütrisyon ve Metabolizma, Onkoloji, Pediatrik Cerrahi, Pediatrik Patoloji, Pediatrik Radyoloji, Pediatrik Kardiyovasküler ve Torasik Cerrahi, Primer Sağlık Hizmetleri ile Tıbbi Biyoloji ve Viroloji dallarında yüksek lisans eğitimi vermiştir. Enstitümüzde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın çeşitli bilim dallarında (Hematolojide 1, Hepatolojide 1, Kardiyolojide 1, Nörolojide 1, Nefrolojide 3, Onkolojide 1, Endokrinolojide 2, Allerjide 1, Patolojide 2 ve Enfeksiyon Hastalıklarında 2 olmak üzere) toplam 16 kişi Yüksek Lisans eğitimi yapmış ve mezun olmuşlardır. Bugün bu uygulama Sağlık Bakanlığına bağlı yan dal uzmanlık eğitimi çerçevesinde yapılmaktadır.
1982 yılından itibaren, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda enstitüde;
Aile Sağlığı Anabilim Dalı
Sosyal Pediatri Anabilim Dalı
Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı
Genetik Bilim Dalı
İmmünoloji Bilim Dalı
Nütrisyon ve Metabolizma Bilim Dalı
sınırlaması üzerine bu Anabilim ve Bilim Dallarında lisansüstü eğitimlere geçilmiştir.
İşte kiralık bir gecekondunun iki odasından yola çıkarak Anadolu'da kurulan birçok üniversitenin çekirdeği olan Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Çocuk Hastanesi'nin hikayesi kısaca böyledir.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nün mimarı ve kurucusu Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı, kuruluşundan 1981 yılı Aralık ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na atanıncaya kadar Enstitü Müdürlüğü'nü yapmıştır. Enstitü Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında (3.12.1982/82-1) alınan kararla Hacettepe'nin kurucusu ve Onursal Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı, aynı zamanda Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nün Onursal Müdürü olmuştur.


İletişim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi
2.Blok 3 Kat
Sıhhiye 06100 ANKARA
Merkez Kampus ihsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2. Blok.
3. Kat
(312) 305 13 99 ( Müdürlük-Enstitü Sekreterliği )
(312) 324 42 91 ( Müdürlük-Enstitü Sekreterliği )
Çocuk Sağlığı Enstitüsü: csagligi@hacettepe.edu.tr
Enstitü Müdürü: gkale@hacettepe.edu.tr
Enstitü Sekreteri: nilikli@hacettepe.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü

İletişim Bilgileri
Hacettepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Beytepe, 06532 ANKARA

Tel No : 0 312 297 68 65 (3 hat)
Faks : ( 0312) 299 21 57
e-posta : fenbilmaster@hacettepe.edu.tr

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Üniversitelerde üst düzeyde bilimsel eğitim ve araştırma yapma görevi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de üniversiteler bünyesinde kurulan enstitülerce yapılmaktadır. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, bu anlayıştan hareket edilerek 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 2547 sayılı kanunun 3/f maddesine göre lisansüstü ve doktora eğitimi vermektedir. Enstitü, 1986-1987 ders yılında aktif eğitime geçmiştir. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü'nde üç anabilim dalına bağlı olarak , aşağıdaki alanlarda doktora ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Tel: 0312-305 2130-305 2313
Tel: 0312-311 7908
Telefaks: 0312-311 3973

e-mail: norobil@hacettepe.edu.tr
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Nüfus Etütleri Enstitüsü

Nüfus Etütleri Enstitüsü, demografi alanında eğitim vermek ve nüfusa ilişkin konuların demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık boyutlarını inceleyen araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla 1967 yılında kurulmuştur.

Enstitü’ nün çalışmaları eğitim, araştırma, demografik veri/bilgi üretilmesi ve yayılması olmak üzere üç ana başlık altında yer almaktadır.

Enstitü, Türkiye'de demografi alanında lisansüstü eğitim veren tek akademik kuruluştur. Yürütülen eğitim programları demografide derece veren bir kurum olmanın bilinci içinde disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bilim uzmanlığı programı ile, kişilerin istihdam edildikleri sahada bilgilerini profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle kullanabilmeleri, bilim doktorası programıyla da profesyonel yaşamda kullanımın yanı sıra, özgün akademik çalışmalar yapabilecekleri niteliklere sahip olmaları hedeflenmektedir. Enstitü’ nün eğitim programı, öğrencilerin demografi eğitimiyle birlikte özellikle örnekleme teknikleri ve kantitatif analiz konularında da yetkin niteliklere sahip olmalarını sağlamaktadır.

Enstitü ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde hem ülke çapında hem de daha küçük ölçekli araştırmalar gerçekleştirmektedir. Araştırmalar arasında ayrı bir yer teşkil eden Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırmaları 1968’den bu yana sayımlar arası yıllara denk gelecek şekilde her beş yılda bir yapılmaktadır. Bu araştırmalarla Türkiye başka hiç bir ülkede olmadığı şekilde 35 yılı kapsayan bir dizi araştırma verisine ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir nüfus ve sağlık veri tabanına sahip olmuştur.İletişim Bilgileri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ
Merkez Kampüsü Sıhhiye 06100 Ankara
Telefon: (312) 305 11 15
Faks: (312) 311 81 41
hips@hacettepe.edu.tr
 
#9
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü


Üniversitelerde üst düzeyde bilimsel eğitim ve araştırma yapma görevi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de üniversiteler bünyesinde kurulan enstitülerce yapılmaktadır. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, bu anlayıştan hareket edilerek 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 2547 sayılı kanunun 3/f maddesine göre lisansüstü ve doktora eğitimi vermektedir. Enstitü, 1986-1987 ders yılında aktif eğitime geçmiştir. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü'nde üç anabilim dalına bağlı olarak , aşağıdaki alanlarda doktora ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Tel: 0312-305 2130-305 2313
Tel: 0312-311 7908
Telefaks: 0312-311 3973

e-mail: norobil@hacettepe.edu.tr
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Nüfus Etütleri Enstitüsü

Nüfus Etütleri Enstitüsü, demografi alanında eğitim vermek ve nüfusa ilişkin konuların demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık boyutlarını inceleyen araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla 1967 yılında kurulmuştur.

Enstitü’ nün çalışmaları eğitim, araştırma, demografik veri/bilgi üretilmesi ve yayılması olmak üzere üç ana başlık altında yer almaktadır.

Enstitü, Türkiye'de demografi alanında lisansüstü eğitim veren tek akademik kuruluştur. Yürütülen eğitim programları demografide derece veren bir kurum olmanın bilinci içinde disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bilim uzmanlığı programı ile, kişilerin istihdam edildikleri sahada bilgilerini profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle kullanabilmeleri, bilim doktorası programıyla da profesyonel yaşamda kullanımın yanı sıra, özgün akademik çalışmalar yapabilecekleri niteliklere sahip olmaları hedeflenmektedir. Enstitü’ nün eğitim programı, öğrencilerin demografi eğitimiyle birlikte özellikle örnekleme teknikleri ve kantitatif analiz konularında da yetkin niteliklere sahip olmalarını sağlamaktadır.

Enstitü ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde hem ülke çapında hem de daha küçük ölçekli araştırmalar gerçekleştirmektedir. Araştırmalar arasında ayrı bir yer teşkil eden Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırmaları 1968’den bu yana sayımlar arası yıllara denk gelecek şekilde her beş yılda bir yapılmaktadır. Bu araştırmalarla Türkiye başka hiç bir ülkede olmadığı şekilde 35 yılı kapsayan bir dizi araştırma verisine ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir nüfus ve sağlık veri tabanına sahip olmuştur.

Geçerli, güvenilir, konusundaki bilgi eksikliğini gideren ve uluslararası karşılaştırılabilir nitelikteki veriler/bilgiler, karar alıcılara yürütülecek politikalar konusunda bilinçli politika seçenekleri sunabilmek için kullanışlı bir veri tabanı ve analizi sağlarken, yaşamsal kayıt sistemimizden elde edilemeyen hız ve göstergeleri de hesaplama olanağını sağlamaktadır. Enstitü yaptığı çalışmalarla nüfus çalışmalarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmakta ve demografik çalışmalarıyla akademik ve üniversite dışı kuruluşlar arasında önemli bir köprü görevi yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ
Merkez Kampüsü Sıhhiye 06100 Ankara
Telefon: (312) 305 11 15
Faks: (312) 311 81 41
hips@hacettepe.edu.tr


Nükleer Bilimler Enstitüsü

Enstitü 1982 yılında, Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Uygulamalar Anabilim Dallarını içerecek şekilde ; bu alanlarda yüksek lisans yapılmasına olanak sağlamak amacı ile kurulmuştur. Ancak var olan anabilim dallarına başvuracak lisans öğrencilerinin Nükleer Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans programlarına yönelmesi nedeniyle o yıllarda eğitim faaliyeti başlamamıştır.
2003 yılında Enstitünün bünyesinde, Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim Dalı kurulmasını takiben; bu Anabilim Dalında Radyasyon Fiziği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitime başlaması konusundaki başvurumuz, Üniversite Senatosu ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edildi. Enstitümüz 2004 döneminde ilk öğrencilerini aldı.

İletişim Bilgileri

Adres:Nükleer Bilimler Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, 06800 Ankara
Tlf: (0312) 297 68 80


Onkoloji Enstitüsü

Tarihçe

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 20 Temmuz, 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ” kurulmuştur.
Hacettepe Merkez Kampusunda çalışmalarına 1982-1983 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında hemen başlamıştır. Kuruluşunda üç anabilim dalı ve bunlara bağlı on bilim dalından oluşan enstitüde bugün yedi programda lisansüstü ve doktora eğitimi verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Sıhhiye 06100- ANKARA Yerleşim Yeri: Merkez Kampus Onkoloji Hastanesi 2. Kat Telefon : (312) 309 29 04 ( Müdürlük-Enstitü Sekreterliği )
(312) 305 29 94 ( Müdürlük-Enstitü Sekreterliği )
(312) 305 29 95 ( Müdürlük-Enstitü Sekreterliği )
(312) 305 29 93 ( Büro İşleri)
(312) 305 29 97 ( Kanser Dergisi İletişim Bürosu) Faks: (312) 309 29 05 Url: Onkoloji Enstitüsü E-posta: Onkoloji Enstitüsü: onkoloji@hacettepe.edu.tr
Enstitü Müdürü: sruacan@tr.net
Enstitü Sekreteri: nuraydan@hacettepe.edu.tr
 
#10
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Hacettepe Üniversitesi 4 Temmuz 1967 tarihinde 892 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluşundaki ilk üç fakülteden birisi bugünkü "Sağlık Bilimleri Enstitüsü" nün temelini teşkil eden "Sağlık Bilimleri Fakültesi" dir. Ev Ekonomisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ile Hemşirelik Yüksekokulları'nın bağlı olduğu "Sağlık Bilimleri Fakültesi" bu bilim alanlarının hem lisans hem de yüksek lisans eğitimlerinin yer aldığı ilk eğitim kurumu olmuştur. Daha sonraki tarihlerde yapılan bir düzenleme ile bir yandan bu Yüksek Okullar doğrudan Rektörlüğe bağlı hale getirilmiş, diğer yandan da Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi'nce yürütülmekte olan lisansüstü eğitim programlarından Tıp ve Sağlık Bilimlerine ait olanlar "Sağlık Bilimleri Fakültesi" ne bağlanmıştır. Bu uygulama ile "Sağlık Bilimleri Fakültesi" ülkemizde ilk defa Hacettepe Üniversitesi içinde tıp ve sağlık bilimlerinde sadece lisansüstü eğitim veren ilk kurum hüviyetini kazanmıştır.


İletişim Bilgileri

Adres : Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Altındağ 06100,ANKARA Yerleşim Yeri : Merkez Kampus Tıp Fakültesi Binası Asma Kat Telefon : (312) 305 10 90 ( Müdürlük )
(312) 305 10 91 ( Müdürlük )
(312) 305 15 54 ( Öğrenci İşleri Bürosu )
(312) 305 15 57 ( Personel Bürosu )
Faks : (312) 309 31 90 Url : http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr e-posta : infosagbil@hacettepe.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü


Üniversitemizde 15 Temmuz 1967 tarihinden Şubat 1982 tarihine kadar "Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi" adi altında lisansüstü eğitim programlarını yürütmüş olan Fakülte, 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla yeniden düzenlenerek "Sosyal Bilimler Enstitüsü" olarak kurulmuştur.
Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, üniversitelere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesimlerine bilimsel ve teknolojik araştırmacı yetiştirmek görevini üstlenen Enstitümüz bünyesinde Edebiyat, Eğitim, Güzel Sanatlar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarını barındırmakta olup, halen 26 Anabilim ve 13 Anasanat Dalında Lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programları yürütmektedir.
Ayrıca lisansüstü eğitim programları bulunmayan diğer üniversitelerdeki araştırma görevlileri için yapılan başvurular da kabul edilmekte ve üniversitelere bu konuda destek olunmaktadır.
Kuruluşundan bugüne kadar (2004 öğretim yılı sonu) 3259 Yüksek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans, 1390 Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisi olmak üzere toplam 4732 mezun vermiş olan Enstitümüzde halen 1238 Yüksek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans, 573 Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu kararı doğrultusunda Enstitümüz uluslararası öğrenciler için de Lisansüstü eğitim olanağı yaratmakta olup, bugüne kadar 138 uluslararası öğrenciyi çeşitli programlarda okutmuş ve halen 79 öğrenciyi okutmaktadır.


İletişim Bilgileri

Beytepe
ANKARA
06800

E-posta: sosyalbilimler@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 312 297 68 60
Fax: 0 312 299 21 47

Bilgi: Öğrenci İşleri Telefon: 0 312 299 2147

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Atatürk’ün düşünceleri doğrultusunda, Türk Dünyasının kültür varlığını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek evrensel ölçülerde bilim dünyasına kazandırmak; bu amaçla lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Yaklaşık iki bin yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kültürünün, bu uzun zaman diliminde etkili olduğu coğrafyalar, başka kültürlerin hüküm sürdüğü bölgelerle karşılaştırılamayacak kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Türklerin tarihsel süreç içinde ve günümüzde karşılaştıkları ulusal ve uluslararası sorunların doğru tanımlanması ve bunlardan geleceğe dönük perspektifler çıkarılması, her şeyden önce bu bölgelerdeki sosyal, siyasi ve kültürel yapılar hakkında bilimsel bilgi birikimini gerekli kılmaktadır.

İletişim Bilgileri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

06532 BEYTEPE/ANKARA

Tel:
+90 312 297 67 71

+90 312 297 67 72

BELGEÇ:
+90 312 297 67 71

e-posta:
turkiyat@hacettepe.edu.tr

turkiyatmaster@hacettepe.edu.tr

Meslek Yüksekokulları

Bala Meslek Yüksekokulu

Okulumuz ile ilgili sorularınızı balamyo@hacettepe.edu.tr adresine e-posta yolu ile göderebilirsiniz. Sorularınıza en geç üç iş günü içerisinde cevap yazılacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu Telefon: 0312-876 14 01
0312-876 14 02
0312-876 17 77
Hacettepe Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu Fax: 0312-876 17 78
Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Telefon: 0312-297 67 95

Hacettepe Meslek Yüksekokulu

meslek Yüksekokulumuz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan protokolle 4702 nolu kanun kapsamında mevcut Endüstri Meslek Liselerinin insan ve donanım kaynaklarından yararlanılarak ikinci öğretim uygulamasıyla ülkenin gereksinim duyduğu ara teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere Ağustos 2002’de Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ismi ile kurulmuş ve kurucu müdür olarak sayın Prof. Dr. Yiğit Gündüç atanmış, Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi, Keçiören Endüstri Meslek Lisesi ve Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi ile ilişkilendirilmiştir. Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi bünyesinde Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Elektronik Haberleşme, Keçiören Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Mobilya ve Dekorasyon, Makine, Elektrik, Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Endüstriyel Elektronik, Makine – Resim Konstrüksiyon, Makine ve Mobilya ve Dekorasyon olmak üzere 7 farklı program olarak açılmıştır.
Eylül 2003’ te müdürlük görevine sayın Prof. Dr. Necdet Baştürk atanmıştır. 2003 - 2004 Güz yarıyılı itibariyle Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi bünyesinde Radyo ve Televizyon Yayımcılığı programı açılmıştır. Yüksekokulumuzun ismi Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün 8/10/2004 tarihli teklifi ile YÖK Genel Kurulu’nun 12/03/1998 kararı dikkate alınarak “ Meslek Yüksekokullarına ad verme” 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca vermiş olduğu karar ile 13/10/2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
2004 – 2005 Bahar yarıyılı itibari ile Keçiören Endüstri Meslek Lisesinde yürütülen tüm programlar YÖK Genel Kurulu’nun 11/03/2005 tarih ve 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca vermiş olduğu karar ile Batıkent Endüstri Meslek Lisesinde yürütülmek üzere yer değiştirmiş ve 2005 – 2006 Güz yarıyılında itibaren Yıldırım Beyazıt Endüstri Meslek Lisesi ve Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi bünyesindeki tüm programlar YÖK Genel Kurulunun 07/04/2005 tarih ve 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 sayılı kanunun 4. maddeleri uyarınca vermiş olduğu karar ile Batıkent Endüstri Meslek Lisesinde yürütülmek üzere yer değiştirilmiştir.


İletişim bilgileri

Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Meslek Yüksek Okulu, Beytepe Kampüsü 06532 ANKARA

Telefon
+90 312 297 67 95
+90 312 297 71 51

Fax
+90 312 297 67 95

E-mail
humyo@hacettepe.edu.tr

Web
Hacettepe Üniversitesi

Programlarımız Hakkında Bilgi Almak İçin:

Bilgisayar Tek. ve Prog. humyobgp@hacettepe.edu.tr

Elektrik humyoelk@hacettepe.edu.tr

Endüstriyel Elektronik humyoeel@hacettepe.edu.tr

Elektronik Haberleşme humyoelh@hacettepe.edu.tr

Makine humyomkn@hacettepe.edu.tr

Makine Resim ve Kons. humyomkn@hacettepe.edu.tr

Mobilya ve Dekorasyon humyomob@hacettepe.edu.tr

Radyo ve Tel. Yayıncılığı humyortv@hacettepe.edu.tr
 
#11
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


Yüksekokulumuz 1998-1999 eğitim ve öğretim döneminde Sosyal Bilimlere bağlı Muhasebe ve Teknik Bilimlere bağlı İnşaat Programı ile açıldı. 1998-2001 yılları arasında eğitime, her programa 30 öğrenci alarak toplamda 60 öğrenci kontenjanıyla devam etti. 2001-2002 güz ve bahar yarıyıllarında eğitim ve öğretime ara verildikten sonra 2002 güz yarıyılında eğitim ve öğretime tekrar başladı. Hacettepe Üniversitesi Senatosu 18.02.2004 tarih ve 2004-7 sayılı kararı ile Yüksekoklumuzun ismi Hacettepe Üniversitesi Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değişti. İsim değişikliği ile birlikte, Teknik Bilimlere bağlı İnşaat Programına ek olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Harita ve Kadastro Programını devraldı ve Muhasebe Programını, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna devretti. 2006-2007 Eğitim ve Öğretim döneminde Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ve Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programları Eğitim Öğretime başlamıştır.

İletişim Bilgileri

Şehitlik Mah. Şehitlik Kaşı Mevkii
Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Cad. No:18
Polatlı - ANKARA

Tel: 0 (312) 621 10 23 / 623 88 52

Fax: 0(312) 623 37 49

http://www.polatlimyo.hacettepe.edu.tr
email: poltekmy@hacettepe.edu.tr


Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1997 1998 yılında Diş Protez Teknikerliği ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile eğitimine başlamış olup, Türkiye de ihtiyaç duyulan sağlık alanında yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2006-2007 öğretim yılında Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama Programının açılması ile eğitimli mümessillerin sahada görev alması amaçlanmaktadır.Mezunlarımız ağırlıklı olarak mezun olduğu branşlarda iş bulmaktadırlar.
İletişim Bilgileri
İletişim Bilgileri

Web sitesi www.pshmyo.hacettepe.edu.tr
E-mail polshmyo@hacettepe.edu.tr
Telefon 0 (312) 621 10 24
Faks 0 (312) 623 88 50


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1984 yılında Diş Protez ve Anestezi programı ile öğretime başlayan Yüksekokulumuza 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 maddesinin “d” fıkrası gereğince 7-2-1985 tarih ve 85.12.153 sayılı kararıyla Odyometri, Protez-Ortez, Diş Protez, Radyoloji, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar programları eklenmiştir.
1990-1991 öğretim yılında Hemşirelik programı açılmış, ancak daha sonra yurt genelinde ön lisans düzeyindeki Hemşirelik programları kapatılmıştır.
Şu anda Yüksekokulumuzda, Acil yardım, Diş protez, Odyometri, Protez- Ortez, Radyoloji, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvardan oluşan 7 program bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz 2002-2003 öğretim yılından itibaren, Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız giriş sistemi ile gelmektedirler. Sınavla girilen dönemde olduğu gibi, sınavsız giriş döneminde de Yüksekokulumuz, ortaöğretim başarı ortalaması yüksek olan öğrencilerin ilk sırada tercih ettikleri okul olma özelliğini korumaktadır. (Kontenjanlar, meslek lisesi mezunlarınca doldurulmaktadır. Çok düşük ihtimalle, açık kaldığı taktirde genel lise mezunları da tercih yapabilmektedir).


İletişim Bilgileri

Adres: Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Adnan Saygun Caddesi
D-Blokları 3. Kat
06100-Samanpazarı / ANKARA


Alan Kodu : (+90) (312)
 : 0 312 305 14 33
0 3123 305 18 43
0 312 305 1587
Faks : 0 312 310 27 30
E-Posta : shmyo@hacettepe.edu.trSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kurulduğu 1976-1977 öğretim yılındaki adı Ankara Meslek Yüksekokulu olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Ankara Demirlibahçe İlköğretim Okulu binasında eğitim ve öğretime başlayan Yüksekokulumuz 1981 yılında aynı Bakanlığa bağlı Ankara Yabancı Diller Yüksekokulu ile birleşerek Ankara Yabancı Diller ve Meslek Yüksekokulu adını almıştır.
Yükseköğretimin tek çatı altında toplanması ile 1982 yılında Ankara Yabancı Diller Yüksekokulu Gazi Üniversitesine, Meslek Yüksekokulu da Ankara Meslek Yüksekokulu adıyla Hacettepe Üniversitesine bağlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ilk eğitim ve öğretimine Teknikokullar’da Gazi Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki bir binada başlamıştır.
Ankara Meslek Yüksekokulunda 1992-1993 öğretim yılında ikili öğretime geçilmiş ve 1997 Temmuz ayında da Opera mevkiinde şu an kullanılmakta olan binasına taşınmıştır.
Yüksekokulumuz 2002-2003 öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Ortak Eğitim Projesi kapsamına alınmıştır.

• Büro Yönetimi ve Sekreterlik
• Turizm ve Otel İşletmeciliği
• Muhasebe

İletişim Bilgileri

e-posta: sbmy@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 312- 311 6015 (Santral)
Fax: 0 312- 311 6089
Adres: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Talatpaşa Bulvarı

Konservatuvar


Yurdumuzda batı müziği öğretimi ilk kez 1827 yılında saray bandosunun kurulmasıyla başlamıştır. İstanbul Belediye başkanı Cemil Paşa'nın girişimleriyle 1914 yılında "Dar-ül Bedayi" adlı bir tiyatro ve müzik okulu kurulmuş, 1917 yılında ise müzik bölümü "Dar-ül Bedayi "nin bir bölümü olarak açılan "Dar-ül Elhan "a (Nağmeler Evi) devredilmiştir. 0 yıllarda, Dar-ül Elhan'da hem batı müziği hem de geleneksel Türk müziği eğitimi verilmekteydi. Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1924 yılında Ankara'da müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla 'Musiki Muallim Mektebi " açılmıştır.
Genç Türkiye Cumhuriyetiyle birlikte, Türk ulusu dünya uygarlığı yolunda önemli adımlar atmaktaydı. Atatürk'ün direktifleriyle müzik ve sahne sanatlarının gelişmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı bir konservatuvar kurmak amacıyla 1934 yılında, Berlin'de öğrenci müfettişi olan Cevat Dursunoğlu'nu görevlendirdi. 1935 yılında ünlü besteci Prof. Paul Hindemith ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Hindemith, Türkiye'de müzik kurumlarının yeniden yapılandırılması işlerinde danışman olarak incelemelerde bulunup, konservatuvarın kuruluş esaslarını hazırlayarak bir rapor verecekti. Hindemith 6 Nisan 1935 yılında yurdumuza gelerek, bir yıl ara ile iki incelemede bulundu. Bu incelemeler sonucunda konservatuvarın; serbest müzik okulu (konservatuvar), öğretmen yetiştiren okul (Musiki Muallim Mektebi) ve tiyatro okulundan oluşmasına karar verdi. Bu nedenle konservatuvarın tiyatro ve opera bölümünü kurmak üzere Almanya'dan Prof. Carl Ebert getirildi.
Konservatuvar önce Musiki Muallim Mektebi içerisinde açıldı. 6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında öncelikle Musiki Muallim Mektebi öğrencileri sınavdan geçirilerek, kimileri tiyatro, kimileri de müzik bölümüne alındı. 1 Kasım 1936 tarihinde de öğrenime başlandı. 1938 yılında, Müzik öğretmeni yetiştirilen bölüm Gazi Eğitim Enstitüsü'ne bağlanarak konservatuvardan ayrıldı ve 1940 yılında da konservatuvar yönetmeliği kabul edilerek yürürlüğe girdi. 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı, aynı yıl Yüksek Öğrenim Kurumu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, günümüze kadar birçok sanatçı yetiştirmiş olup, yurdumuzdaki tüm sanat kurumlarının kaynağıdır. Bugün de sanat ve bilim alanında yaptığı çalışmalarla Türk müzik yaşamına önemli katkılarını sürdürmektedir.

İletişim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4

Beşevler/ANKARA

Tel: 0 (312) 212 62 10-11-12-13

223 00 50-221 22 15

Faks: 0 (312) 215 84 66

E-posta: huadk@hacettepe.edu.tr
hudevkon@hacettepe.edu.tr
ankaradevletkonservatuvari@gmail.com
 
Son düzenleme:
Üst